Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İhtiyati haciz - yetki itirazı - resen dikkate alınıp alınamayacağı


Özet:

İstem ihtiyati hacze ilişkin olup, alacaklı çeke dayalı olarak, borçlular lehtar ve keşideci aleyhine ihtiyati haciz talep etmiştir. İİK'nun 265/1 maddesi uyarınca borçlu, kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine, teminata karşı itiraz edebilir. Bu nedenle, kamu düzenine ilişkin yetkinin söz konusu olmadığı durumlarda, mahkeme. ihtiyati hacizde yetkili olup olmadığını ancak borçlunun itirazı üzerine inceleyebileceğinden mahkemece res'en yetkili olmadığı gerekçesiyle istemin reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle ihtiyati haciz isteyen yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/1164
Karar No:2013/3045
K. Tarihi:

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/12/2012 tarih ve 2012/612-2012/612 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Akdeniz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: 


KARAR : İhtiyati haciz isteyen vekili hamili olduğu çekin karşılıksız çıktığını ve bedelinin borçlular tarafından ödenmediğini ileri sürerek karşı tarafın menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir. 


Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu, talep konusu çekin K... Bankası A.Ş. Elazığ Şubesi'nden verilmiş olduğu, çekin keşide yeri itibariyle, Elazığ Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi sıfatıyla ) Mahkemelerinin yetki hudutları içerisinde kaldığı, ayrıca borçluların adresi yönünden de yetki hudutları dışında kaldığı gibi, en kolay ve en çabuk ihtiyati haciz kararının alınacağı mahkemenin de infaz yeri mahkemesi olduğu, mahkemenin yetkisiz olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir. 


Kararı, davacı vekili temyiz etmişlerdir. 


İstem ihtiyati hacze ilişkin olup, alacaklı çeke dayalı olarak, borçlular lehtar ve keşideci aleyhine ihtiyati haciz talep etmiştir. İİK'nun 265/1 maddesi uyarınca borçlu, kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine, teminata karşı itiraz edebilir. Bu nedenle, kamu düzenine ilişkin yetkinin söz konusu olmadığı durumlarda, mahkeme. ihtiyati hacizde yetkili olup olmadığını ancak borçlunun itirazı üzerine inceleyebileceğinden mahkemece res'en yetkili olmadığı gerekçesiyle istemin reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle ihtiyati haciz isteyen yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 


SONUÇ :  Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen yararina BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 4.1.2019 14:45:22.
Bu karar
ihtiyati haciz yetkisizlik kararı

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim