Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. hukuk dairesi e:2014/8386, k:2014/13794
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/8386
Karar No:2014/13794
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu kaydında yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, dava konusu 348 ada 4, 337 ada 6, 339 ada 3 parsel ile 413, 451, 867, 1316 ve 1233 parsel sayılı taşınmazların tapu kaydında davacının mirasbırakanı ... kızı ...'ın kimlik bilgilerinin yanlış yazıldığı saptanmak suretiyle bu parseller bakımından davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazlarının reddi ile bu yönden hükmün Onanmasına,
Davalının 44 ada 78 parsel ve 286 ada 8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarına gelince, dava konusu 44 ada 78 parselin ... oğlu ... adına, 286 ada 8 parselin ise ... oğlu ... adına kayıtlı olduğu, dayanak kayıt ve belgelerde taşınmazların ... ...'den intikalen geldiği ve ..., ... arasında yapılan taksime istinaden ... adına yazıldığı ayrıca 286 ada 8 parselin kadastro tutanağında ... ... oğlu ...'ın Medeni Kanun ve Soyadı Kanunundan evvel öldüğü bu nedenle soyadının bulunmadığının belirtildiği, buna karşın nüfus kayıtlarında davacının mirasbırakanı... oğlu ...'ın 1965 yılında vefat ettiği ve ... isimli herhangi bir kardeşinin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Mayıs 1321 tarihli, 1 ve 2 sıra nolu tapu kayıtları ve tedavülleri, bu taşınmazlara ilişkin kadastro tutanakları ve nüfus kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, kayıt malikin ... oğlu ... olmayıp başka biri olma ihtimalinin bulunduğu açıktır.
Hal böyle olunca, yukarıda değinilen olgular dikkate alınarak gerekli araştırma ve incelemenin yapılması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalı tarafın bu parsellere yönelik temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim