Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19. ceza dairesi e:2018/2061, k:2018/5970Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi


Esas No:2018/2061
Karar No:2018/5970
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5846 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
5846 sayılı Kanun'un 81. maddesinde yer alan ''Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur'' düzenlemesi uyarınca süreli olmayan yayınların bandrole tabi bulunduğu, anılan Kanun'da süreli olmayan yayın tanımının yer almadığı ancak 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 2/h maddesinde süresiz yayın kavramının ''Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserler'' olarak tanımlandığı, yine Türk Dil Kurumu tarafından yazılan Türkçe Sözlükte kitap kavramının '' Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bütünü'' olarak belirtilmesi karşısında, bir kitabın bütün sayfalarını ihtiva eden fotokopilerinin -ciltlenmiş olsun veya olmasın- 5846 sayılı Kanun'un 81/1. maddesi kapsamında bandrole tabi bulunduğu gözetilerek, somut olayda; sanığa ait iş yerinde yapılan aramada şikayetçi şirketin hak sahibi olduğu kitap fotokopilerinin ele geçirildiği, bilirkişi raporunda, spiral ciltleme işlemi tamamlanmış fotokopi nüshaların üzerlerinde herhangi bir bandrol bulunmadığının ve 5846 sayılı Kanun kapsamında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, “ilim ve edebiyat eseri niteliğinde olduğunun belirtildiği, şikayetçinin olayda ele geçen eserlere ilişkin hak sahipliğini kanıtlayan belgeleri sunduğu anlaşılmakla, eylemin 5728 sayılı Kanun'la değişik 5846 sayılı Kanun'un 71/1, 81/13. maddelerine uyduğu halde yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 21.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 18.3.2019 19:47:08.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim