Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 4. ceza dairesi e:2011/7281, k:2011/7993Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi


Esas No:2011/7281
Karar No:2011/7993
K. Tarihi:İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın 3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan beraatine dair Karasu Sulh Ceza Mahkemesinin 03/02/2010 tarihli ve 2009/212 esas, 2010/31 sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 20.01.2011 gün ve 2010/5109 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07.03.2011 gün ve 2011/63007 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:
Tebliğnamede “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 225/1. maddesinde Hüküm, iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir şeklinde yer alan düzenlemeye rağmen, sanık hakkında, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan kamu davası açıldığı hâlde, gerekçe, kanaat ve hüküm bölümünde, ...sanığın 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'un 13/1. maddesi uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de 5941 sayılı Çek Kanunu'nda sanığın üzerine atılı çek karnelerini iade etmemek fiilinin suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığın müsnet suçtan beraatine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. denilmektedir.
Gereği görüşüldü;
5271 sayılı C.Y.Y.'nın 225/1 maddesinde Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. hükmü yer almaktadır.
İddianameye göre, sanık hakkında, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan kamu davası açıldığı ancak mahkemece, 3167 sayılı Çek Yasasının 13/1 maddesinde düzenlenen çek karnelerini iade etmeme suçundan sanığın beraatine karar verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece kurulan beraat hükmünün konusu, iddianamede unsurları gösterilen fiile ait değildir. Cumhuriyet başsavcılığınca yargılanması istenen fiille mahkemenin yargılayarak hüküm kurduğu fiil tamamen farklıdır. Mahkemece yukarıda belirtilen Ceza Yargılama Yasası hükmü gözetilmeden, sanık hakkında verilen beraat kararı hukuka aykırıdır.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yukarıda belirtilen nedenlerle yerinde görüldüğünden, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan sanık ... hakkında Karasu Sulh Ceza Mahkemesince verilen 3.2.2010 tarih ve 2009/212-2010/31 sayılı kararın, C.Y.Y.'nın 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 8.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 18.3.2019 19:47:25.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim