Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 5. ceza dairesi e:2014/11581, k:2018/9256Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi


Esas No:2014/11581
Karar No:2018/9256
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Zimmet
HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
...Kooperatifinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri olan sanıklar ..., ..., ... ve ...'ın kooperatif bünyesindeki evlere ait elektrik ve su sarfiyatları alınan karar doğrultusunda üyeler tarafından ödendiği halde, bir kez de bu bedelleri kooperatiften ödenmiş gibi gösterdikleri, yine ...Şirketine ait sahte faturalara istinaden kooperatiften yapılmış gibi gösterilen ödemelerin de gerçeği yansıtmadığı, bu şekilde kooperatif parasını zimmetlerine geçirdikleri, denetim kurulu üyesi olan diğer sanıkların da görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla yapılan yargılamada; maddi gerçeğin hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılabilmesi açısından, öncelikle yargılama aşamasında alınan son bilirkişi raporunda elektrik ve su ödemeleri üyelerden tahsil edildiği halde ayrıca kooperatiften de ödenmiş gibi gösterilmesi hususunun net belli olmadığının belirtilmesi karşısında, kooperatife ait evlerde oturduğu belirtilen ... ile söz konusu evlerde oturan başkaca kişilerin tespiti ile bu konuda beyanlarına başvurulmasından, ...şirketine ait faturaların sahte olup olmadığına dair ilgili şirket kayıtları üzerinde karşıt inceleme yaptırılmasından, ayrıca suça konu faturalar hakkında vergi inceleme raporu tanzim edilip edilmediği, edilmiş ise 213 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açılmış bir kamu davası bulunup bulunmadığı, bulunması halinde söz konusu dava dosyalarının ve raporların getirtilip incelenmesinden, yine gerekirse faturalara konu harcamaların gerçekten yapılıp yapılmadığının tespiti bakımından mahallinde konunun uzmanı bilirkişilerin de iştirakiyle keşif yapılmasından sonra sanıkların göreve başladığı ve görevden ayrıldığı tarihler itibarıyla kooperatife ait defter, kayıt, belgeler ve tüm dokümanların dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı Sayıştay emekli uzman denetçilerinden seçilecek yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilip, suç tarihleri arasındaki kooperatife ait tüm gelirler ve giderlerin belirlenip karşılaştırılması, buna göre her bir sanığın sorumluluğunu her bir iddia açısından ayrı ayrı irdeler şekilde zimmetlerinde kooperatife ait para bulunup bulunmadığı, varsa miktarının ne olduğu hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde beraat hükümleri kurulması,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 18.3.2019 19:47:35.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim