Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 2. ceza dairesi e:2010/12055, k:2011/39422Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi


Esas No:2010/12055
Karar No:2011/39422
K. Tarihi:

Tebliğname No : 6 - 2007/206712
MAHKEMESİ : Kırşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 01/05/2007
NUMARASI : 2007/119
SUÇ : Konut Dokunulmazlığını Bozmak, Kasten Yaralamak

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1-Mahkumiyet hükmü 765 sayılı TCK lehe kabul edilerek kurulduğu halde, tutuklulukta geçen sürenin mahsup işleminin aynı kanunun 40.maddesi yerine, 5237 sayılı TCK.nun 63.maddesi uyarınca yapılmak suretiyle karma uygulama yapılması,
2-Sanığın adli sicil kaydında geçen Boztepe Sulh Ceza Mahkemesinin 11.09.2003 tarih 5-15 sayılı mahkumiyetinin kabahat türünden olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmeyeceği ve 3167 Sayılı Kanuna aykırılık suçundan verilen diğer mahkumiyeti ile ilgili olarak 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu hükümleri nazara alınarak, hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231.maddesi uyarınca ve bu maddenin 6.fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7.maddesi ile eklenen cümle de gözetilerek; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 18.3.2019 19:50:04.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim