Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2014/8172, k:2014/16421
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/8172
Karar No:2014/16421
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 15.12.2009 gün ve 2005/308-2009/808 sayılı kararı bozan Daire'nin 04.06.2013 gün ve 2011/8481-2013/11688 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ile davalılardan Müflis ... Bankası T.A.Ş. İflas İdaresi vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin ... Bankası T.A.Ş. Şubesi'nde döviz hesabı açtırdığını, tasarruflarını ... Bankası bünyesinde değerlendirmek istediğini ve hesap karşılığında kendisine hesap cüzdanı verildiğini, hesap cüzdanı üzerinde davalı ... Limited ibaresi bulunsada davacının parasını ... Bankasına yatırdığını, daha sonra ... Bankası T.A.Ş. mevduatları ödemede sıkıntıya düştüğünü ve bankanın yönetiminin davalı ...'ye intikal ettiğini, işlem sırasında ... Bankası T.A.Ş. çalışanlarının müvekkilini hiçbir şekilde bilgilendirmediğini, davalı ...'ın ... Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olduğunu, davalıların dava konusu meblağdan sorumlu olduklarını ileri sürerek, şimdilik 400.000,00 TL'nin faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Müflis .... Bankası İflas İdaresi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve ... vekilleri ile ... vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davalılardan ... ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu hakkındaki davanın yargı yolu nedeniyle, davalı ... ve ... Bankası İflas İdaresi aleyhine açılan davanın ise pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ... Bankası Off Shore Limited aleyhine açılan davanın kabulüne dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 2011/8481 Esas, 2013/11688 Karar sayılı ilamıyla ilamda yer alan gerekçelerle bozulmuştur.
Davacı vekili ile davalılardan Müflis ... Bankası T.A.Ş. İflas İdaresi vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekili ile davalılardan Müflis ... Bankası T.A.Ş. İflas İdaresi vekilinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ile davalılardan Müflis ... Bankası T.A.Ş. İflas İdaresi vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK'nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 24.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim