Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/8891, k:2016/473Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/8891
Karar No:2016/473
K. Tarihi:MAHKEMESİ : ... Asliye Hukuk Mahkemesi


-KARAR-

1-Temyiz dilekçesinin verilme usulü HUMK'nın 434. maddesinde açıklanmış olup, buna göre harca tabi ise, temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Temyiz defterine kayıt ettirilip, harcı alınmayan temyiz dilekçeleri bakımından çözüm getiren 21.05.1985 gün ve 1984/5 E., 1985/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, harca tabi olmasına rağmen hesap edilip ilgilisinden alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da HUMK'nın 434/3. maddesinde öngörülen eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve bu durumda temyiz isteminin, temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerektiği açıklanmıştır.
Asıl dava, davacılara ait bağımsız bölümler ve ortak alanlardaki eksik ve aypılı imalatların bedelinin tahsili, karşı dava ise fazla imalat bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Hükmü temyiz eden taraf vekilleri tarafından verilen temyiz dilekçelerinin 03.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca süresinde temyiz kaydı yapılmış ise de;
Asıl davada davacılar-karşı davada davalılar vekilince; asıl davada davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığından her bir davacı yönünden ayrı ayrı temyiz başvuru ve maktu temyiz karar harcı yatırılması gerekirken tek bir temyiz başvuru ve maktu temyiz karar harcı ile iki davacı yönünden kurulan hüküm temyiz edilmiş, karşı davada verilen hükme ilişkin temyiz itirazları sunulduğundan karşı dava için ayrıca temyiz başvuru ve nispi temyiz karar harcı yatırılması gerekirken karşı dava yönünden temyiz başvuru ve nispi temyiz karar harcı yatırılmamıştır.
Asıl davada davalı- karşı davada davacı vekili ise; her iki davaya ilişkin temyiz itirazlarını ileri sürerek, hem asıl davada hem de karşı davada verilen hükmü temyiz ettiği halde, karşı davada reddedilen kısım yönünden temyiz başvuru ile maktu temyiz karar harcını yatırmamış, asıl davada ise iki davacı yönünden aleyhine kurulan hükmü temyiz etmiş olmasına rağmen tek bir temyiz başvuru ve nispi temyiz karar harcı yatırmıştır.
Hükmü temyiz eden taraf vekillerinden, anılan harçlar yatırılmışsa buna ilişkin belgelerin eklenmesi, yatırılmamışsa asıl davada hangi davacı yönünden anılan harçların yatırıldığına ilişkin yazılı açıklama alındıktan sonra temyiz başvuru ve temyiz karar harcı yatırılmayan davacı ve karşı dava yönünden anılan harçları yatırmaları için taraf vekillerine HUMK'nın 434/3. maddesi uyarınca muhtıra çıkarılması, sonucuna göre gerektiğinde aynı hüküm uyarınca mahkemece bir karar verilmesi,
2-Dava konusu inşaata ilişkin işlem dosyasının onaylı örneğinin ilgili Belediye Başkanlığı'ndan istenilerek dosyaya eklenmesi,
İçin dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:56:52.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim