Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19. hukuk dairesi e:2014/3369, k:2014/15657Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/3369
Karar No:2014/15657
K. Tarihi:


Davacı ... vek.Av.... ile davalılar 1-... vek.Av.... 2-... Tıbbi Cihazlar İnş.Maden Oto ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 3-... vek.Av.... arasında görülen itirazın iptali davası hakkında ... 3.Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 16.04.2013 gün ve 2012/213 Esas 2013/112 Karar sayılı hükmün davalılardan ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan kimse gelmemiş olduğundan incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-

1- Davalı ... vekili 29.07.2013 tarihli dilekçesinde temyiz harcını ödeme imkanı olmadığını bildirip, adli yardım talebinde bulunmuştur.
Adli yardıma ilişkin usul ve esaslar 6100 sayılı HMK'nun 334.-340. maddelerinde düzenlenmiş olup adli yardım talebi kanun yollarına başvuru sırasında Yargıtay'a da yapılabilir ve talep hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilebilir.
Dosya kapsamına göre mevcut belgeler, davalının kendisi ve ailesinin geçmini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama ve takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun oldukları yönünde kanaat uyandırmaya yeterli görülmediğinden davalı ...'nın adli yardım talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Hükmü temyiz eden davalı ... tarafından Harçlar Kanunu'na göre nispi temyiz harcı yatırılması gerekirken, maktu temyiz harcı yatırılması nedeniyle eksik harcın tamamlanması için muhtıra çıkarılarak HUMK 434/3. maddesi uyarınca işlem yapıldıktan sonra gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesine karar vermek gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalının adli yardım talebinin reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle dosyanın mahalli mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 28.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:56:54.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim