Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 21. hukuk dairesi e:2014/7164, k:2014/27575
T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7164
Karar No:2014/27575
K. Tarihi:Davacı ... Vek.Av... ile davalı ... Kurumu Vek.Av.... aralarındaki tespit davası hakkında ... 13. İş Mahkemesince verilen 30/05/2012 gün ve 23-249 Sayılı kararın temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine ilişkin Dairemizin 19/11/2013 gün ve 20503-21175 Sayılı ilamına karşı davalı vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesininin son fıkrası hükmüne göre iş mahkemelerinden verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Kaldı ki, Yargıtay İlamında maddi hata da bulunmamaktadır. Bu bakımdan, davalı Kurum vekilinin karar düzeltme isteği niteliğini taşıyan başvurusunun reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle davalı Kurum vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 18/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim