Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2015/5996, k:2017/879Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/5996
Karar No:2017/879
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
.

-KARAR-

Somut olayda, asıl davada davalılar vekili, birleşen davada davacılar vekilinin temyiz dilekçesinde her iki davaya yönelik olarak temyiz itirazlarını ileri sürerek hem asıl dava, hem de birleşen davada verilen hükmü temyiz ettiği halde tek bir temyiz başvuru ve karar harcı yatırmıştır. Oysa, 03.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca süresinde temyiz kaydı yapılmış ise de, asıl ve birleşen davada ayrı ayrı temyiz başvuru ve karar harcının yatırılması gerekmektedir. Temyiz eden taraflar vekilince asıl davaya yönelik harçlar yatırılmış, dosyada birleşen dava yönünden anılan harçların yatırıldığına ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Birleşen dava yönünden anılan harçlar yatırılmışsa buna ilişkin belgenin dosya içerisine konulması, yatırılmamışsa birleşen dava yönünden temyiz başvuru ve temyiz karar harcı yatırılması için vekile HUMK'nın 434/3. maddesi uyarınca muhtıra çıkarılması, yatırılmaması halinde harçları yatırılmayan dava yönünden mahkemece aynı madde hükmü uyarınca bir karar verilmesi için yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 21.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:02.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim