Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19. hukuk dairesi e:2013/19017, k:2014/15645Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/19017
Karar No:2014/15645
K. Tarihi:


Davacı ... & ... vek.Av.... ile davalı ... vek.Av.... aralarındaki itirazın iptali davası hakkında ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 21.05.2013 gün ve 2012/19-2013/142 E.K. sayılı hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmiştir. Belli günde davacı vek.Av... gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşuldu.

- K A R A R -

1.Heyetçe incelenmesine gerek görülen davaya konu ... 1. İcra Müdürlüğü' nün 2011/8582 Esas sayılı takip dosyasının gönderilmesi,
2.Dava dilekçesinde ve karar başlığında davacı “.... şeklinde gösterilmiş olup, davacı yanca dosyaya sunulan vekaletnamenin ise “... tarafından verildiği anlaşıldığından iki davacı var ise ayrı ayrı vekaletnamenin gönderilmesi ve vekaletname ile davacı yanın isim ve/veya isimlerdeki bu farklılığın açıklığa kavuşturulmasından sonra yeniden gönderilmesi için, dosyanın yerel mahkemesine geriye çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) ve (2) nolu bentteki noksanlıkların ikmalinden sonra yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 28.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim