Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/7276, k:2016/597Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7276
Karar No:2016/597
K. Tarihi:MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu .... Asliye Hukuk Mahkemesi

-KARAR-
Temyiz dilekçesinin verilme usulü HUMK'nın 434. maddesinde açıklanmış olup, buna göre harca tabi ise temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Temyiz defterine kayıt ettirilip, harcı alınmayan temyiz dilekçeleri bakımından çözüm getiren... gün ve ... Esas, ... Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, harca tabi olmasına rağmen hesap edilip ilgilisinden alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da HUMK'nın 434/3. maddesinde öngörülen eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve bu durumda temyiz isteminin, temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerektiği açıklanmıştır.
Somut olayda, birleşen... E. sayılı dava, tazminat birleşen... E. sayılı dava ise tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olup, birleşen davalarda davacı vekili temyiz dilekçesinde her iki davaya yönelik olarak temyiz itirazlarını ileri sürerek her iki birleşen davada verilen hükmü temyiz ettiği halde tek bir temyiz başvuru ve karar harcı yatırmış, asıl ve birleşen ...E. sayılı davada davalı İ.. İ.. vekili ise her iki davaya yönelik olarak temyiz itirazlarını ileri sürerek her iki davada verilen hükmü temyiz ettiği halde sadece birleşen ... E. sayılı davaya ilişkin temyiz başvuru ve nispi temyiz karar harcı yatırmıştır. Oysa, 03.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca süresinde temyiz kaydı yapılmış ise de, birleşen davalarda ayrı ayrı temyiz başvuru ve karar harcının yatırılması gerekmektedir. Birleşen davalarda davacı yönünden temyiz başvuru ve temyiz karar harç makbuzunda hangi dava adına yatırıldığı yazılı olmadığından, her bir dava için ayrı ayrı anılan harçlar yatırılmışsa buna ilişkin belgenin dosya içerisine konulması, yatırılmamışsa hangi dava için anılan harçların yatırıldığı hususunda birleşen davalarda davacı vekilinden yazılı açıklama alındıktan sonra, birleşen davalarda davacı yönünden harcı yatırılmadığı belirlenen dava bakımından, asıl ve birleşen ... E. sayılı davada davalı İ.. İ.. yönünden ise asıl dava yönünden temyiz başvuru ve temyiz karar harcının yatırılması için HUMK`nın 434/3. maddesi uyarınca anılan taraf vekiline muhtıra çıkarılması, harcın yatırılması halinde makbuzun eklenmesi, sonucuna göre gerektiğinde temyiz harcı yatırılmayan dava yönünden aynı hüküm uyarınca mahkemece bir karar verilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, ... tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:24.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim