Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 5. hukuk dairesi e:2014/7453, k:2014/17312
T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7453
Karar No:2014/17312
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazların bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 16.04.2013 gün ve 2013/3744 Esas - 2013/7472 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
-K A R A R-

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazların bedelinin tahsili istemine ilişkin davaya bakmanın idari yargının görevi dahilinde olduğundan bahisle, yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddine dair verilen hüküm, Dairemizce bozulmuş, bu bozma kararına karşı davalılardan ... vekilince karar düzeltme isteminde bulunulması üzerine, Dairemizin 16.12.2013 gün 2013/19439-22747 sayılı ilamı ile onanmış, davacılar vekili tarafından bu karara karşı karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
Dairemizce göreve ilişkin verilen kararlar göreve ilişkin yasa değişikliklerinden kaynaklandığından ve esasın Yargıtay kararlarına karşı HUMK'nun 442. maddesi uyarınca ikinci kez karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından karar düzeltme incelemesi yapılmasına dair dilekçenin REDDİNE, peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 16.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim