Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/6966, k:2016/878Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/6966
Karar No:2016/878
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Temyiz dilekçesinin verilme usulü HUMK'nın 434. maddesinde açıklanmış olup, buna göre harca tabi ise temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Temyiz defterine kayıt ettirilip, harcı alınmayan temyiz dilekçeleri bakımından çözüm getiren 21.05.1985 gün ve 1984/5 Esas, 1985/1 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, harca tabi olmasına rağmen hesap edilip ilgilisinden alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da HUMK`nın 434/3. maddesinde öngörülen eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve bu durumda temyiz isteminin, temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerektiği açıklanmıştır.
Somut olayda, asıl ve birleşen davalar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatının tahsili, nama ifaya izin, tapu iptal ve tescil istemlerini kapsamakta olup, asıl, birleşen 2010/511 ve birleşen 2012/55 E. sayılı davalarda davalı, birleşen 2011/5 E. sayılı davada davacı yüklenici vekili, temyiz dilekçesinde tüm davalar yönünden temyiz itirazlarını ileri sürerek hem asıl davada hem de birleşen davalarda verilen hükümleri temyiz ettiği halde bir adet temyiz başvuru harcı yatırmıştır. Oysa, 03.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca süresinde temyiz kaydı yapılmış ise de, asıl ve birleşen davalarda yüklenici vekili tarafından ayrı ayrı temyiz başvuru harcı yatırılması gerekmektedir. Hükmü temyiz eden asıl, birleşen 2010/511 ve birleşen 2012/55 E. sayılı davalarda davalı, birleşen 2011/5 E. sayılı davada davacı yüklenici vekilince, 3 adet daha temyiz başvuru harcı yatırılmış ise buna ilişkin belgenin dosyaya eklenmesi, yatırılmamış ise hangi dava yönünden temyiz başvuru harcı yatırılmadığını ilişkin olarak yüklenici vekilinden açıklama alındıktan sonra, temyiz başvuru harçları yatırılmayan davalar yönünden anılan vekile anılan vekile HUMK'nın 434/3. maddesi uyarınca muhtıra çıkarılması, sonucuna göre gerektiğinde aynı hüküm uyarınca mahkemece bir karar verilmesi, harçları yatan dava ya da davalar yönünden dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 19.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:27.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim