Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/6852, k:2016/683Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/6852
Karar No:2016/683
K. Tarihi:

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi
-KARAR-

1-Mahkemece, 31.01.2014 tarihli tensip tutanağının 6 no'lu bendi ile, İİK'nın 166/2. maddesinde gösterilen usulle işbu davanın açıldığının ilan edilmesine karar verilmiştir.
Şirket merkezinde yayınlanan yerel gazetede ilana ilişkin gazete nüshasına dosya arasında rastlanılmamıştır. Anılan ilanın yapıldığına ilişkin gazete nüshasının aslı ya da tarihleri ve gazete isimleri anlaşılacak şekilde çektirilen onaylı fotokopisinin varsa dosya içine konulması, ilan yapılmamış ise bu hususun bir tutanakla tespiti,
2- 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 179/a maddesinin 1. ve 2. fıkraları, Mahkeme, iflâsın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarının onaylanması için derhal bir kayyım atar; ayrıca şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır. Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflâsın ertelenmesine ilişkin talep 166. maddenin ikinci fıkrasındaki usul ile mahkeme tarafından ilân ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada erteleme talebini karara bağlar. hükmünü içermektedir.
Mahkemece, 1 numaralı bentte açıklanan tensip kararında tescil işleminin de yapılması karara bağlandığı halde, yukarıda anılan hususların ticaret siciline tesciline ilişkin belgeye rastlanmadığından, varsa tescile ilişkin evrakın dosya içerisine konulması için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:28.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim