Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19. hukuk dairesi e:2013/18726, k:2014/15226Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/18726
Karar No:2014/15226
K. Tarihi:


Davacı (asıl ve birleşen davada) .... vek.Av.... ile davalılar (asıl davada) 1) ... Tekstil-... 2) ... Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş. vek.Av.... davalılar (birleşen davada) 1) ... Tekstil-... 2) ... Faktoring A.Ş. vek.Av... arasında görülen birleşen menfi tespit davası hakkında ... 9. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 07.02.2013 gün ve 2011/537-2013/22 E.K. Sayılı hükmün asıl ve birleşen davanın davalıları olan faktoring şirketleri vekilleri tarafından ayrı ayrı duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de duruşma isteminden vazgeçilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davalılardan ... tarafından verilen 18 Ocak 2012 tarih ve 00752 yevmiye nolu vekaletnamede adı geçen vekillerden Av... vekillikten istifa etmiş ise de vekaletnamede adları geçen diğer vekillerin istifa ettikleri ya da azledildikleri hususunda dosyada bilgi ve belgeye rastlanılmadığından yerel mahkeme hükmünün ve davalıların vekillerince verilen temyiz dilekçelerinin vekaletnamede adı geçen vekillerden birine tebliğinin sağlanarak ve gerekli yasal sürelerin dolmasını müteakiben yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:29.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim