Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay içtihadı birleştirme hukuk genel kurulu e:1937/62 k:1938/1


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu


Esas No:1937/62
Karar No:1938/1
K. Tarihi:

Ortak olarak işlettikleri berber salonu hasılatından hisse talebile yekdiğeri aleyhine ikame edilen davadan dolayı Ankara Ticaret Mahkemesinden verilen hüküm Temyiz Ticaret Dairesinin 23.6.936 tarih ve 252/1886 numaralı Hamile gayri ticarî addedilerek vazife noktasından bozulması üzerine ittibaen Ankara Asliye Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesinde rüyet edilerek verilen hüküm Temyiz Dördüncü Hukuk Dairesinin 9.12.937 tarih ve 2734/2554 numaralı ilamile dava ticarî mahiyette olduğundan bahsile yine vazife noktasından bozulmasına mebni iki dairenin kararları arasında içtihat ihtilafı hasıl olduğundan tevhidi talebile Dördüncü Hukuk Dairesinin 25.12.937 tarih ve 359 numaralı müzekkeresiyle verilen dosya 19.1.938 tarihinde toplanan Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesinde okunarak yapılan müzakere sonunda :


Dördüncü Hukuk Dairesinin bozma kararı üzerine mahallî mahkemesince ittiba ve ademi ittiba hakkında bir karar verilmemiş olmasına göre halen tevhidi içtihada mahal olmadığına ekseriyetle karar verilmiştir.

Ekleme Tarihi: 25.8.2019 13:56:51.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim