İSTANBUL BAM 8. HUKUK DAİRESİ E:2018/3075, K:2019/389


Esas No:2018/3075
Karar No:2019/389
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul A**** *** Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 17/09/2018<br>NUMARASI : 2018/6450 E.-2018/6237 K.
DAVANIN KONUSU: Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması / Saklanması
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 28/02/2019<br>Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan ön inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat isteğine ilişkindir.
Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince başvurunun kabulü ile 93.964,00-TL'nin 17/11/2017 tarihinde işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı .. Sigorta A.Ş'den tahsiline karar verilmiş, davalı sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetine itirazı üzerine itiraz hakem heyetince, itiraz reddedilmiş, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetine karşı davalı sigorta şirketi vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
Ne var ki, istinaf yasa yoluna başvuru konusu yapılan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince verilen 13/08/2018 gün 2018/İ.4965-2018/İHK.6726 karar sayılı ilamın taraflara tebliğ edilip edilmediği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, istinaf isteğine konu yukarıda esas ve karar numarası yazılı Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince verilen kararın taraflara tebliğ edilip edilmediğinin kayıtlara göre araştırılıp belirlenmesi, tebliğ edilmiş ise tebligat parçalarının bulunduğu yerlerden getirtilerek dosyasıyla birleştirilmesi, eğer hiç tebliğ edilmemiş ise usulüne uygun şekilde taraflara tebliğ edilmesinin sağlanması ve ondan sonra istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Sigorta Tahkim Komisyonuna geri çevrilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçe uyarınca;
Dosyanın, yukarıda gösterilen biçimde işlem yapılmak üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna GERİ ÇEVRİLMESİNE,
HMK.m.352 hükmü uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve KESİN olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.28/02/2019.