Maktülden sanığa yönelen ve haksız fiil teşkil eden eylemi nedeniyle asgari oranda cezadan indirim yapılması gerekir


Esas No:2014/6094
Karar No:2014/6267
K. Tarihi:16.12.2014
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Oktay'ın, Mümin'i kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiştir.
Ancak;
Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın kız kardeşi Oya’nın, maktülün oğlu M**** *** evli olduğu, Oya'nın, eşi tarafından babasının evine gönderilmesi sebebiyle aileler arasında husumet oluştuğu, olay günü sanık ile maktülün yolda karşılaştıklarında, imalı olarak birbirlerine bakmaları ve maktülün söylenmesi üzerine, sanığın, maktülü batın, sol uyluk ve sol ön kol bölgelerinden bıçaklayarak öldürdüğü olayda;
Maktülden sanığa yönelen ve haksız fiil teşkil eden eylemi nedeniyle asgari oranda cezadan indirim yapılması gerekirken, yazılı şekilde 1/2 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini;
Bozmayı gerektirmiş olup, C**** *** temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, Mahkemenin 06.06.2012 tarih ve 2012/42 Esas- 2012/214 Karar sayılı ilamıyla sanık hakkında sonuç olarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmolunduğundan ve bu hükümde aleyhe temyiz bulunmadığından CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca sanığın ceza miktarı itibari ile kazanılmış hakkı saklı kalmak üzere hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA),bozma nedenine ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık müdafiinin tahliye isteminin reddine, 16/12/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.