1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Annesini ağlar vaziyette gören sanığın kasten yaralama eylemi nedeniyle haksız tahrikten yararlanması gerekir

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2014/5966
Karar No:2014/6127
K. Tarihi:12.12.2014Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık M.. G..'in öz kardeşi olan mağdur Ahmet’i nitelikli kasten yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç vasfı tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilerek kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Oluşa ve dosya içeriğindeki delillere göre; sanık Mustafa ile mağdur Ahmet'in kardeş oldukları ve ailece birlikte aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde sabah saatlerinde mağdurun evdeki tüfeği alarak dışarıya çıkması sebebiyle akşam eve geldiğinde annesi Fatma ile tartışmaya başladığı, mağdurun tartışma sırasında annesini susturmaya çalıştığı, tartışma sesleri ile birlikte annesinin çağrısı üzerine onların bulunduğu odaya gelen sanığın annesini ağlarken görmesi üzerine mağdurun üstüne yürüyüp onu tartakladığı, mağdurun da ağabeyi olan sanığa karşılık verdiği, sanığın tüfeği almak için yanlarından ayrılmasını fırsat bilen mağdurun evin oturma odasının penceresinden kaçtığı ancak giysilerini almak için tekrar eve girip çıktıktan sonra, dışarıda kendisini arayan sanık tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandığı, sanığın kendisi arayarak yardım istediği tanık Hasan ile birlikte mağduru hastaneye götürdüğü olayda;
Mağdur tarafından, sanık ile müşterek annelerine karşı gerçekleştirilen ve annenin ağlayarak yardım istemesine sebep olan tartışmanın içeriğinde mağdurun annesine hakaret veya tehdit içeren bir söz söylediğinin, darp-cebir uyguladığının veya bağırıp çağırdığının kabul edilmemesi halinde dahi, sanığın tartışma sesleri ve annesinin kendisine seslenmesi üzerine odaya geldiğinde annesini ağlar vaziyette gördüğü, o anda tartışmanın içeriğini bilmemekle birlikte o an için gördüğü manzarının etkisinde kalarak kaçınılmaz hata ile eylemlerini gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiğinden sanık hakkında verilen cezadan TCK'nun 29. maddesi uyarınca asgari düzeyde indirim yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK.nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 12/12/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iadesi halinde, 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılabilir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunu

Kamu görevlisi hakkında hakaret içeren tweeti retweet etmek suç olur mu?

MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSuç : HakaretHÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyetYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu d

Kira bedelinin uyarlanması-edimler arasındaki denge-Kira bedelinin sözleşmenin başında fahiş miktarla belirlenmiş olması-uyarlamanın şartları

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira uyarlaması davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, kira parasının uyarlanması istemine ilişkindir. Mahkemece,