1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Kasten öldürmeye teşebbüs yerine vasıfta yanılgıya düşülerek kasten yaralamadan hüküm kurulması,

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2013/1450
Karar No:2014/4558
K. Tarihi:16.10.2014Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık M.. H..'nun mağdur Salih'e yönelik eylemi ile 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçunun niteliği tayin, takdire ve mağdura yönelik eylemi bakımından tahrike ilişen cezayı azaltıcı nedenlerin niteliği ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilerek kısmen kabul kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
1- Sanık hakkında nitelikli kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden;
Oluşa ve dosya içeriğindeki delillere göre; sanık M. A. ile mağdur Salih'in amca yeğen oldukları, olaydan önce mağdurun diğer amcası olan Şaban ile mal paylaşımı nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı Şaban'ın sanığa ilettiği, olay saatlerinde ise sanığın kendi kullanımındaki araçla yanında tanıklar Cihan ve Mehmet
de bulunduğu halde seyir halinde iken mağduru yolda görerek yavaşladığı ve mağdura amcası Şaban ile neden tartıştıklarını sorduğu, mağdur Salih'in hakaret içeren sözlerle kendisini terslemesine sinirlenen sanığın araçtan inerek üzerindeki silahı çıkartıp yaklaşık yarım metre mesafeden mağdura ateş ettiği, ilk atış sonucu batın bölgesinden yaralanan mağdurun sanık ikinci atışını yaparken elini iteklemesi sebebiyle ikinci isabeti bacak bölgesinden aldığı ve mesane rüptürüne, femoral arterde yaralanmaya, sol siyatik sinir hasarına, sol ayak aksamasına, vücudunda hayati fonksiyonlarını ağır (4) derecede etkileyecek mahiyette kemik kırığına neden olacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olayda;
Sanığın hedef aldığı vücut bölgeleri, yara yerleri ve yaraların niteliği ile kullanılan aletin elverişliliği birlikte dikkate alındığında; sanığın eyleme bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığı halde, kasten öldürmeye teşebbüs yerine vasıfta yanılgıya düşülerek kasten yaralamadan hüküm kurulması,
2- Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hüküm yönünden;
Sanığın aldığı ceza miktarına göre, hakkında 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden, hükümlerin CMUK.nun 321 maddesi uyarınca kısmen tebliğnamedeki düşünceye uygun, kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 16/10/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Bonodaki metne itiraz - Takibin durmasına neden olabilir mi?

Alacaklı vekili tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlu vekilinin borca itirazı üzerine icra mahkemesince takibe konu senet nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama gerekçe gösterilerek HMK 209/1 maddesi uyarınca takibin durdurulmasına kar

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVA • YETKİLİ MAHKEME İFA YERİ

(...Davacı, davalının talebi üzerine davalıya 250.000 TL borç para verdiğini, aylık 11.250 dolar faizin düzenli ödenmesi, ana paranın ise 4 ay içinde ödenmesi hususunda anlaştıklarını, davalının ilk ay faizi ödemesine rağmen sonrasını ödemediğini belirterek fazlası saklı kalmak üzere 50.000 TLnin ta

İşçi alacağı ilamda brüt olarak belirtilmiş ise, alacaklı vergi ve sigorta primlerini indirdikten sonra net miktar üzerinden takip yapabilir

Borçlu itirazında; alacaklı vekili tarafından Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/896 Esas, 2011/607 Karar sayılı ilamının dayanağının işçi alacağı olup hükmedilen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının net ya da brut olduğunun belirtilmediği, takibe konu ilama esas teşkil eden bilirkişi raporu