Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
Hırsızlık suçlarında teşebbüs şekilleri: kesintisiz bir takip, kesintili takip, yolda olağan kontrol, failin yakalanması ancak hırsızlanan eşyanın ele geçmemesi, failin yakalandığında zaten eylemin tamamlanmış olması

Esas No:2013/30248
Karar No:2014/1793
K. Tarihi:    Oluşa, dosya içeriğine, 02.01.2006 tarihli olay yakalama ve el koyma tutanağına, savunmaya göre; şüpheli hareketleri üzerine kolluk kuvvetlerince yakın takibe alınan sanıkların yakınana ait otomobilin camını kırıp içerisinde bulunan sırt çantasını alıp olay yerinden uzaklaşmak istedikleri esnada kolluk kuvvetlerince eylemlerini tamamlayamadan yakalanarak, hırsızlık suçuna konu çantanın eksiksiz olarak yakınana kolluk kuvvetlerince teslim olunduğunun anlaşılması karşısında, sanıkların eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, sanıklar hakkında TCK.nun 35. maddesi uyarınca kalkışma hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, tamamlanmış suç hükümlerinin uygulanması, (2. Ceza Dairesi, 28.01.2014 tarih ve 2013/30248- 2014/1793)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi     Sanığın şikayetçiye ait cep telefonunu alıp olay yerinden ayrılmasından sonra polis ekibince şüphe üzerine yolda yakalanması ve kesintisiz bir takibin söz konusu olmaması karşısında eylemin tamamlandığı gözetilmeden, kalkışma aşamasında kaldığı kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 07.11.2013 tarih ve 2013/3535- 2013/25674 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


    Sanığın, yolda cep telefonu ile konuşan şikayetçinin elinden cep telefonunu alarak koşmaya başladığı sırada olayı gören polis ekibinin sanığı araçla takip ederek yakaladığı olayda, kesintisiz bir takibin söz konusu olması karşısında eylemin kalkışma aşamasında kaldığı gözetilmeden tamamlandığı kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de; Sanık hakkında iddianamede 5237 sayılı TCK.nun 35. maddesinin uygulanması talep edildiği halde, sanığa uygulanmaması yönünde ek savunma hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 27.03.2014 tarih ve 2013/21561- 2014/8497 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


    04.11.2010 tarihli olay tutanağı ile tanıklar Osman Samur ve Ali Bingöl'ün anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre; polis memurlarının, daha önceki suç kayıtları nedeniyle tanıyıp pazar yerinde takibe aldıkları suça sürüklenen çocukları, katılanın üzerinde taşıdığı çantasından parasını çalmaları sonrasında, kesintisiz takiple yakalayıp çalınan paraya el koyduklarının anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuklara yükletilen hırsızlık suçunun kalkışma aşamasında kaldığı gözetilmeden, tamamlanmış hırsızlık suçundan hüküm kurmak suretiyle fazla ceza belirlenmesi, 2. Ceza Dairesi, 20/01/2014 tarih ve 2013/11350-2014/1001 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Sanığın ,ölümü nedeniyle hakkındaki dava düşürülen sanık Süleyman ile birlikte,katılanın arazide kurulu olarak açıkta bıraktığı sulama motorunu çalıp araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrıldıkları, yolda olağan kontrol yapan jandarma görevlilerinin dur ihtarına uymamaları üzerine takibe alındıkları ve yakalanmamak için çaldıkları motorları terk edip kaçmaları üzerine çalınan eşyaların kesintili takip ile ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında sanığa yüklenen hırsızlık suçunun tamamlandığı gözetilmeden, kalkışma aşamasında kaldığının kabulü ile eksik ceza belirlenmesi, (2. Ceza Dairesi 02/12/2013 tarih ve 2013/6649-2013/28333 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Sanığın, ATM'den para çekme konusunda kendisinden yardım isteyen yakınana, kartın şifresinin yakınan tarafından girilmesi sonrası, iki ayrı işlemle para çekip verdiği, yakınana fark ettirmeden üçüncü kez çektiği parayı ise kendi cebine koyduğu, yakınanın fark etmesi üzerine kaçarken, olay yerinde bulunanların kesintisiz takibi üzerine de parayı yere attığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK.nun 141/1 ve 35. maddeleri kapsamında hırsızlığa kalkışma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 13/01/2014 tarih ve 2013/7705-2014/51 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Mağdura ait kilitli aracın sağ arka kelebek camını kırıp içeri girdiği sırada telefon ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memurlarının sürünerek otodan çıkan ve 1 metre ileride duvar dibine sinen sanığı yakaladığı olayda, oto teybi sanık üzerinde ve çevrede yapılan araştırmada çıkmamış ise de, olay tutanağı ve tutanak tanıklarının beyanına göre, oto teybi yerinin boş, kabloların dışarıda olması, sağ ön koltuk üzerinde tornavida setinin bulunması ve oto teybinin ele geçmemesi karşısında eylemin tamamlandığı gözetilmeden, sanığın eyleminin kalkışma aşamasında kaldığı gerekçesiyle hakkında 5237 sayılı TCK.nun 35. maddesinin uygulanması,(2. Ceza Dairesi, 13.02.2014 tarih ve 2013/13554 sayılı karar


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


    Yakınanın, araca yüklemek üzere işyerinden çıkartıp kaldırıma bıraktığı kolilerden birinin eksik olduğunu farketmesi üzerine çevrede suça konu eşyaları aramaya başladığı, işyerinden yüz metre ilerde bulunan sanıktan şüphelendiği ve yanına doğru giderken kaçan sanığı yakaladığı ve sanığın kendisine otuz metre ilerde işyerlerinin arasına sakladığı koliyi göstermek suretiyle eşyalarını bulduğu olayda, sanığa atılı hırsızlık suçunun tamamlandığı gözetilmeden, teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 35. maddesi uyarınca indirim yapılarak eksik cezaya hükmolunması, (2. Ceza Dairesi,18.03.2014 tarih ve 2013/19658-2014/7389)
Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Avukatın yapamayacağı işler- ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 38.maddesinde avukatın işi ret mecbureyetinde olduğu haller gösterilmiş, aynı maddenin (c) bendi; “Avukatın evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olmasını” işi reddetme sebebi olarak kabul etmiş, aynı maddenin son fıkrasın

TEMYİZ HARCI • NİSBİ HARCA TABİ DAVA MAKTU HARCA TABİ DAVA

Taraflar arasındaki “fazla mesai alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Muratlı Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 16.09.2010 gün ve 2009/61 E., 2010/224 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin