1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Tedbire çevrilmiş hapis cezası tekerrüre esas alınamaz, hak yoksunluğuna hükmedilemez

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

) Sanığın adli sicil belgesindeki ilamların, sanığın 18 yaşından küçükken işlediği suçlara ait olduğu, TCK'nin 58/5. maddesi uyarınca tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,
2) Kabule göre de, sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, TCK'nin 50/1-f maddesi uyarınca kamuya yararlı bir işte çalıştırılma tedbirine çevrilmesine rağmen, sanık hakkında TCK'nin 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmesi,


Esas No:2014/36018
Karar No:2015/12442
K. Tarihi:8.4.2015Tebliğname No : 3 - 2014/113925
MAHKEMESİ : Kahramanmaraş(Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/01/2014
NUMARASI : 2010/511 (E) ve 2014/89 (K)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Sanığın adli sicil belgesindeki ilamların, sanığın 18 yaşından küçükken işlediği suçlara ait olduğu, TCK'nin 58/5. maddesi uyarınca tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,
2) Kabule göre de, sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, TCK'nin 50/1-f maddesi uyarınca kamuya yararlı bir işte çalıştırılma tedbirine çevrilmesine rağmen, sanık hakkında TCK'nin 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 08/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

FERAGAT EDİLEN DAVANIN TEKRAR AÇILMASI MAHKEMENİN YAPACAĞI İŞ

Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalının aleyhine, müvekkillerinin de paydaş olduğu taşınmazın haksız kullanımı nedeniyle 8.000.00 liralık ec-rimisil davası açtığını, davadan feragat edildiği gerekçesiyle davanın reddedildiğini, ancak şu andaki davanın davacıları olan müvekkillerinin, ilk ecrimis

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVA • YETKİLİ MAHKEME İFA YERİ

(...Davacı, davalının talebi üzerine davalıya 250.000 TL borç para verdiğini, aylık 11.250 dolar faizin düzenli ödenmesi, ana paranın ise 4 ay içinde ödenmesi hususunda anlaştıklarını, davalının ilk ay faizi ödemesine rağmen sonrasını ödemediğini belirterek fazlası saklı kalmak üzere 50.000 TLnin ta