1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Avukata "aldığınız para kefen parası olsun, haram yiyorsunuz" ağır eleştiridir, hakaret değil

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Allah belasını versin, nasıl böyle bir karar verir

Aldığınız para kefen parası olsun, haram yiyorsunuz...

Bu ülkede insanlık namına bir şey kalmamış, nedenini kendinizden örnek alın .... Siz Allah'ı bilmeyen tanrıya tapan ......
Esas No:2012/37501
Karar No:2014/18744
K. Tarihi:


4.CEZA DAİRESİ 
ESAS NO:2012/37501
KARAR NO:2014/18744
KARAR TARİHİ:27.05.2014


“Sanığın, kızının yargılandığı ceza davasında mahkumiyetine karar verilmesi üzerine adliye koridorunda söylediği, "Allah belasını versin, nasıl böyle bir karar verir" şeklindeki ifadelerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi” bozmayı gerektirmiş şeklinde hüküm kurmuştur.4. CEZA DAİRESİ 
ESAS NO:2012/27357
KARAR NO:2014/3588
KARAR TARİHİ05.02.2014


“Sanığın kızı aleyhine icra takibi yapan avukatın kendilerinden fazla para aldığını düşünerek söylediği “aldığınız para kefen parası olsun, haram yiyorsunuz” biçimindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi”bozmayı gerektirmiş şeklinde hüküm kurmuştur.


4. CEZA DAİRESİ 
ESAS NO:2013/4550 
KARAR NO:2014/19674 
KARAR TARİHİ:02.06.2014

“Sanığın, temyiz dilekçesi içeriğinde yer alan ve mağdur hâkime yönelik olarak yazdığı “siz siz olun sakın ola kimseyi ön yargıyla yargılamayın, kimseyi geçmişi ile yargılamayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizden çıkmasa da çoluk çocuğunuzdan çıkar. .....Adaletin temeli çökmüş ... adaleti yanlış temsil eden sayın büyüklerim ... biz muz cumhuriyetinde mi yaşıyoruz ... Bu ülkede insanlık namına bir şey kalmamış, nedenini kendinizden örnek alın .... Siz Allah'ı bilmeyen tanrıya tapan ...” şeklindeki sözleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi” bozmayı gerektirmiş şeklinde hüküm kurmuştur.


CEZA GENEL KURULU 
ESAS NO:2014/328
KARAR NO:2014/386
KARAR TARİHİ:16.09.2014

“Hırsızlık suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanması talebiyle hakim önüne çıkartılan sanığın, kendisinin haksız bir şekilde tutuklanmasına karar verildiğini düşünerek bunun sorumlusu olarak gördüğü sorguyu yapan hakime yönelttiği “Allah belanı versin” şeklindeki ifade, beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici bir söz ise de, şikâyetçi hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir. Bu nedenle, yerel mahkemece sanığın beraatine hükmolunması gerektiği gözetilmeden, unsurları oluşmayan suçtan mahkûmiyet kararı verilmesi isabetsizdir.”şeklinde hüküm kurmuştur.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Taşkın haciz - yatırılan paranın tüm borcu karşılayıp karşılamadığı bilirkişi raporuyla tespit edilmeli

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.. Ö.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunu

Bilinen adres ticaret sicil adresi ise bu adrese normal tebligat çıkartılmadan 35.maddeye göre tebligat çıkartılamaz

Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 8.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.07.2011 gün ve 2010/244 E-2011/262 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 26.11.2012

Kısıtlı adına verilecek avukat vekaleti ve ücret sözleşmesinin vesayet makamınca onaylanması gerekir

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti.