Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ara karar ile hükmedilen tedbir nafakası ilamlı takibe konulamaz - ilam niteliğinde değildir.


Özet:

Örnek 4-5 nolu icra emrinin dayanağı, Çorlu Aile Mahkemesi'nden verilen tedbir nafakasına ilişkin artırma ek kararıdır. Ara kararları ilam olmadığı gibi İİK'nun 38. maddesinde yazılı ilam niteliğindeki belgelerden de değildir. Bu nedenle genel haciz yolu ile takibe konu edilebilir ise de; ilam niteliğinde olmayan ara kararına dayanılarak ilamlı takip yapılamaz....

O halde mahkemece, ara karar ile ilamlı takip yapılamayacağı gerekçesiyle örnek 4-5 nolu icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. ...

Kanun No:2004   Madde No:38   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/6250
Karar No:2014/9124
K. Tarihi:27.3.2014

MAHKEMESİ : Gebze İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/09/2013
NUMARASI : 2013/20-2013/586

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, Gebze 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2943 Esas saylı tedbir nafakası ara kararına dayalı örnek 7 nolu takip dosyasından, nafaka artırma ek kararına dayalı olarak gönderilen örnek 4-5 nolu icra emrinin iptali istemidir.
Örnek 4-5 nolu icra emrinin dayanağı, Çorlu Aile Mahkemesi'nden verilen tedbir nafakasına ilişkin artırma ek kararıdır. Ara kararları ilam olmadığı gibi İİK'nun 38. maddesinde yazılı ilam niteliğindeki belgelerden de değildir. Bu nedenle genel haciz yolu ile takibe konu edilebilir ise de; ilam niteliğinde olmayan ara kararına dayanılarak ilamlı takip yapılamaz.
O halde mahkemece, ara karar ile ilamlı takip yapılamayacağı gerekçesiyle örnek 4-5 nolu icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 19.4.2017 17:00:58.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim