Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Soruşturma - beraat kararı - eksik araştırma - yetki - çelişki


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi


Esas No:2015/4027
Karar No:2015/7562
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Şikayetçilerden ...'ın Yönetim Kurulu Başkanı, şikayetçi ...’un yetkilisi olduğu... Sağlık Ürünleri A.Ş. adlı işyerinin bir alacağından dolayı Isparta ilinde faaliyet gösteren şikayetçilerden ...yetkilisi olduğu şirket tarafından keşide edilmiş 28.423.24 TL bedelli çekin kargo firması tarafından 01.07.2009 günü işyerine getirildiği, kargoyu kime vereceği konusunda işyerinde güvenlik görevlisi ile görüştüğü sırada aynı firmada şoför olarak çalışan sanığın araya girip firmaya ait kaşeyi teslim tutanağına basarak kargoyu teslim aldığı, bilahare çeki şirkete teslim etmeyip 02/07/2009 günü çekin arkasına şirketin kaşesini vurarak şikayetçi ...’in yetkilisi olduğu .... adlı işyerine götürerek çeki kırdırmak istediği, ancak çekin arkasında şirket yetkililerinin cirosu olması gerektiğinin söylenmesi üzerine, işyerinden ayrılarak bu kez çekin arkasına şirket yetkilileri olan ..., ... ve ...’ın imzalarını taklit etmek suretiyle çeki kırdırarak 25.150 TL’yi aldığı, bu surette sanığın müsnet suçları işlediği iddia edilen olayda;
1-Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından verilen mahkumiyet kararlarına yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
Sanık savunması, şikayetçi beyanları, tanık anlatımları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı suçlardan verilen mahkumiyet kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.

5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararına yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
Sanığın atılı suçu işlemediği yönündeki aşamalarda değişmeyen savunması, şikayetçi Çavuşoğlu finans yetkilisi ...’in soruşturma aşamasında “çekin önceden doğan alışverişten kalan borca karşılık olarak verildiği”, kovuşturma aşamasında ise “çeki kırdık, o zamanki piyasa koşullarına göre, %5.25 oranda kırım yaparak alıyordu. Bu kısım çıktıktan sonra geri kalan meblağ kendisine nakit olarak verilmiştir” beyanları arasındaki çelişki karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, şikayetçi ...’in tanık olarak celp edilerek suça konu çekin 01.07.2009 tarihli hazırlık beyanındaki önceden kaynaklanan borç nedeniyle mi ya da kırdırılmak suretiyle tahsil edilmek amacıyla mı verildiği sorulduktan sonra sanığın hukuki durumunun tespit ve değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.12.2015 tarahinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 3.7.2016 22:59:08.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim