1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Cep telefonunun hoparlöründen tehdit ve hakareti duyan tanıklık beyanı geçerlidir

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

KATILAN VE TANIK İ. A.'IN AŞAMALARDAKİ TUTARLI BEYANLARINDA, BİRLİKTE BELEDİYE GİŞESİNDE SAAT 21.00 SIRALARINDA ÇALIŞTIKLARI SIRADA CEP TELEFONUNUN HOPARLÖRÜNÜN AÇILMASIYLA "O .... FAHİŞE, SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM" ŞEKLİNDE TEHDİT VE HAKARET ETTİĞİNİ BELİRTMELERİ KARŞISINDA, HANGİ NEDENLE SAVUNMAYA İTİBAR EDİLDİĞİ AÇIKLANMADAN VE YETERSİZ GEREKÇEYLE HER İKİ SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLMESİ İSABETSİZDİR.


Esas No:2013/8808
Karar No:2015/23904
K. Tarihi:

 

DAVA VE KARAR: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

 

Katılan ve tanık İ. A.'ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla "o .... fahişe, seni mermi manyağı yapacağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi,

 

SONUÇ: Kanuna aykırı ve katılan Sultan Geyikçi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.03.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

İşçi alacağı ilamda brüt olarak belirtilmiş ise, alacaklı vergi ve sigorta primlerini indirdikten sonra net miktar üzerinden takip yapabilir

Borçlu itirazında; alacaklı vekili tarafından Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/896 Esas, 2011/607 Karar sayılı ilamının dayanağının işçi alacağı olup hükmedilen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının net ya da brut olduğunun belirtilmediği, takibe konu ilama esas teşkil eden bilirkişi raporu

İcra mahkemesi kararlarından istinaf yolu açık olan kararlar

Taraflar arasındaki “şikayet” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kısmen kabulüne dair verilen 14.02.2012 gün ve 2011/1530 E. - 2012/366 K. sayılı kararın incelenmesi şikayetçi borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dai

Kamu görevlisi hakkında hakaret içeren tweeti retweet etmek suç olur mu?

MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSuç : HakaretHÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyetYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu d