Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sosyal medyada işverenin itibarını zedeleyici beyanda bulunma-haklı nedenle fesih


Özet:

Somut olayda davacının iş sözleşmesi bir sosyal medya  sitesinde “.... adalet dağıtma bankası değildir çünkü sadece torpillilerin, yalakaların bankası olmuş” şeklinde ifadede bulunarak çalıştığı bankayı aşağılayıcı ve kurumsal kimliğine yakışmayan ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Taraflar arasında davacının yazdığı konusunda çekişme olmayan ifadeler dikkate alındığında, eleştiri sınırını aştığı, işvereni olan bankanın kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğundan doğruluk ve bağlılığa aykırıdır. Fesih haklı nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olmuştur.

Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/11621
Karar No:2014/28293
K. Tarihi:

9. Hukuk Dairesi         2014/11621 E.  ,  2014/28293 K.


  "İçtihat Metni"


  DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  A) Davacı İsteminin Özeti:


  Davacı vekili; davacının 03.05.2010 - 09.12.2013 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde çalıştığını, iş akdinin "bankayı aşağılayıcı ve kurumsal kimliğine yakışmayan ifadelerde bulunması" gerekçesiyle haklı nedene dayanılmaksızın feshedildiğini, bu sebeplerle davacının işe iadesine, işe iade edilmediği takdirde 8 aylık iş güvencesi tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer sosyal hakların ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada tekrarla; davacının sosyal medya sitesinde "... adalet dağıtma bankası değildir, çünkü sadece torpillilerin, yalakaların bankası olmuş" şeklinde ifadelerde bulunması nedeniyle iş akdinin 4857 sayılı yasanın 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedene dayanılarak feshedildiğini, davacının işverenin güvenini kötüye kullandığını, bu sebeplerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshine neden olan sözlerin feshe gerekçe olamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.


  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 


  E) Gerekçe:
  4857 sayılı Kanun'un 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.


  Somut olayda davacının iş sözleşmesi bir sosyal medya  sitesinde “.... adalet dağıtma bankası değildir çünkü sadece torpillilerin, yalakaların bankası olmuş” şeklinde ifadede bulunarak çalıştığı bankayı aşağılayıcı ve kurumsal kimliğine yakışmayan ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Taraflar arasında davacının yazdığı konusunda çekişme olmayan ifadeler dikkate alındığında, eleştiri sınırını aştığı, işvereni olan bankanın kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğundan doğruluk ve bağlılığa aykırıdır. Fesih haklı nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olmuştur.


  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


  HÜKÜM :
  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2. Davanın REDDİNE, 
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 238.20 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak 25.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Ekleme Tarihi: 17.12.2015 18:10:41.
  Bu karar Emsal
  hakli fesih hakki nasil kullanilir haklı fesih kıdem tazminatı haklı fesih işsizlik maaşı haklı fesihte ihbar tazminatı haklı fesih ihbar tazminatı haklı fesih nedir haklı fesih nasıl yapılır haklı fesih tazminat haksız fesih yargıtay kararları haklı nedenle fesih yargıtay kararları

  Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki Sorular  Yorumlar

  Adınız Soyadınız:
  Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
  www.hukukmedeniyeti.org


  Okunacaklara Ekle

  Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim