Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İik'nun 206/1. maddesi kapsamındaki alacaklardan bulunduğu iflas erteleme kararına rağmen bunlara yönelik takip yapılabilir.


Özet:

Mahkemece, dayanak ilamın iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminata ilişkin olduğu, İİK'nun 206/1. maddesi kapsamındaki alacaklardan bulunduğu iflas erteleme kararına rağmen bunlara yönelik takip yapılabileceği, ücreti vekalet ve yargılama gideri yönünden ise takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

HMK'nun 397/2.maddesinde "ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği taktirde nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder" hükmü bulunmaktadır. 

İcra Mahkemesi'nce, iflas erteleme kararının verildiği Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.06.2012 tarih ve 2009/557 Esas, 2012/366 Karar sayılı kararı ile verilen tedbir kararının bu kararın bozulmasına ilişkin Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 22.02.2013 tarihli kararından sonra kaldırılıp kaldırılmadığı incelenerek yukarıdaki usul hükmü de gözönünde bulundurularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Kanun No:6100   Madde No:397   Fıkra:2

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7523
Karar No:2015/10739
K. Tarihi:11.5.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR

Borçlu, İcra Mahkemesine başvurusunda; haklarındaki iflas erteleme kararı gereği icra takibi yapılamayacağını, mahkemenin tedbir kararını kaldırmadığını, buna rağmen icra müdürlüğünün iflas ertelenme kararının Yargıtay'ca bozulduğu ve 1 yıllık tedbir süresinin de dolduğu gerekçesiyle takibin devamına karar verdiğini belirterek takibin durdurulması ve kararın iptalini talep etmiştir.

Mahkemece, dayanak ilamın iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminata ilişkin olduğu, İİK'nun 206/1. maddesi kapsamındaki alacaklardan bulunduğu iflas erteleme kararına rağmen bunlara yönelik takip yapılabileceği, ücreti vekalet ve yargılama gideri yönünden ise takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

HMK'nun 397/2.maddesinde "ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği taktirde nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder" hükmü bulunmaktadır. 

İcra Mahkemesi'nce, iflas erteleme kararının verildiği Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.06.2012 tarih ve 2009/557 Esas, 2012/366 Karar sayılı kararı ile verilen tedbir kararının bu kararın bozulmasına ilişkin Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 22.02.2013 tarihli kararından sonra kaldırılıp kaldırılmadığı incelenerek yukarıdaki usul hükmü de gözönünde bulundurularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Kabule göre de, ilam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. İlamla hüküm altına alınan ücreti vekalet ve yargılama giderinin tazminat hükmünün eklentisi olduğu düşünülmeksizin maddi ve manevi tazminat alacağı yönünden takibin devamı ücreti vekalet ve yargılama gideri yönünden takibin durdurulması yönünde karar verilmesi de isabetsizdir. 


SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 11.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 2.2.2016 18:59:13.
Bu karar Yerleşik

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim