Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

davadan feragat - tevkil yetkisi - yetki belgesi


Özet:Hüküm davalı vekilince temyiz edilmiş ise de; yerel mahkemenin üst yazısına ekli olan, davacı vekili Av.H..A.. tarafından verilen 25.11.2014 havale tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiği, dosyada mevcut Bakırköy .... Noterliği'nin 4 Ekim 2012 tarih 23213 yevmiye sayılı vekâletname ile ekindeki yetki belgesinden, davadan feragata ve tevkil yetkisini haiz olan Av.V.. Ü..'ın vekâletnamesindeki tüm yetkileri içeren yetki belgesi ile Av.H.. A..'ı yetkilendirdiği, buna göre Av.H.. Ay..'ın tevkilen davadan feragata yetkili olduğu anlaşılmıştır....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/5100
Karar No:2014/6997
K. Tarihi:2.12.2014Davacı-birleşen dosyada davalı B..İnş. Müh. Müş. ve Ltd.Şti. ile davalı-birleşen dosyada davacı B.. B.. arasındaki davadan dolayı Bakırköy 16. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 19.02.2014 gün ve 2013/91-2014/58 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı-birleşen dosyada davacı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R -
Hüküm davalı vekilince temyiz edilmiş ise de; yerel mahkemenin üst yazısına ekli olan, davacı vekili Av.H..A.. tarafından verilen 25.11.2014 havale tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiği, dosyada mevcut Bakırköy .... Noterliği'nin 4 Ekim 2012 tarih 23213 yevmiye sayılı vekâletname ile ekindeki yetki belgesinden, davadan feragata ve tevkil yetkisini haiz olan Av.V.. Ü..'ın vekâletnamesindeki tüm yetkileri içeren yetki belgesi ile Av.H.. A..'ı yetkilendirdiği, buna göre Av.H.. Ay..'ın tevkilen davadan feragata yetkili olduğu anlaşılmıştır.
HMK'nın 311. maddesi uyarınca feragat, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Karar kesinleşinceye kadar davadan feragat mümkün olduğundan feragata ilişkin bir karar verilmesi için kararın bozularak dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekir (HGK. 20.10.1981 tarih E.2-5, K.683 sayılı kararı).
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin davadan feragatı nedeniyle kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz isteminden feragata ilişkin dilekçesinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin ve Yargıtay başvurma harçlarının istek halinde temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısına geri verilmesine, 02.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 10.7.2016 10:24:59.
Bu karar
Davadan feragat tevkil yetkisi yetki belgesi

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim