Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 2. hukuk dairesi e:2016/9137, k:2016/9784Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/9137
Karar No:2016/9784
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVACI-DAVALI :...
DAVALI-DAVACI :...
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından boşanma davasının reddi, kusur belirlemesi, velayet, nafakalar ve manevi tazminat yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise müşterek çocuk lehine bağlanan nafaka ve manevi tazminat miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle müşterek çocuk yararına hükmedilen nafakanın dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar tedbir, kesinleşme tarihinden itibaren de iştirak nafakası olarak verildiğinin anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı- karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Toplanan delillerden, davacı-davalı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlu davranışları yanında, davalı-davacı kadının ise eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda, davacı-karşı davalı erkek daha ağır kusurlu olmakla birlikte davalı-karşı davacı kadının da az da olsa kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Tarafların her ikisi de boşanma isteğiyle dava açtığına göre, evliliğin devamında taraflar için bir yarar kalmamıştır. Bu durumda; davacı-karşı davalı erkek de dava açmakta haklıdır. Ancak, davalı-karşı davacı kadının davasında verilen boşanma hükmü temyiz edilmeyip kesinleştiğinden, davacı - karşı davalı erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır. O halde, bu husus gözetilerek davacı-karşı davalı erkeğin boşanma talebi hakkında konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek ve haklılık durumuna göre yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUGr Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda I. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Dilek'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
istek halinde temyiz peşin harcını yatıran...'e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.05.2016 (Per.)


Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:41:14.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim