Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2016/6291, k:2016/8597Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/6291
Karar No:2016/8597
K. Tarihi:6.10.2016

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
Taraflar arasındaki tedbir istemine ilişkin davada ... 3. Asliye Ceza ve ... Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, 15.07.2005 günü yayınlanıp yürürlüğe giren 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca tehdit ve hakaret suçunun şüphelisi olan yaşı küçük çocuk hakkında tedbir (koruma) kararı verilmesi istemine ilişkindir.
... 3. Asliye Ceza Mahkemesince, suça sürüklenen çocuklar hakkında atılı suçtan açılan davalara bakmakla görevli olan mahkemenin, aile mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
... Aile Mahkemesince, suça sürüklenen çocuk hakkında karar verme yetkisinin ceza mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
5395 Sayılı Kanunun 1. maddesinde, “Bu kanunun amacının, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 3. maddesinin a/1 bendinde, korunma ihtiyacı olan çocuk, a/2 bendinde ise suça sürüklenen çocuk kavramı tanımlanmıştır. Yine 7. maddesinde ise, çocuklar hakkındaki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin çocuk hakimi tarafından alınabileceği belirtilmiş, 11. maddesinde de, bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılacağı hükmü yer almıştır.
5395 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 4. bendinde, çocuk mahkemeleri bulunmayan yerlerde mahkeme kurulup, göreve başlayıncaya kadar korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararlarının görevli aile veya asliye hukuk mahkemelerince alınacağı, 3. bendinde ise çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturmaların Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu Kanun hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.
Somut olayda; hakkında tedbir kararı alınması istenen küçüğün suçun şüphelisi olduğu, mağduru olmadığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmesinin istendiği anlaşıldığından, bu durumda, uyuşmazlığın 5395 sayılı Kanunun 3 ve 26. maddeleri gereğince yetkili ve görevli ... 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmekteyse de; hukuk ve ceza mahkemeleri arasında meydana gelen olumsuz görev uyuşmazlığının çözümünde 1960/23 E - 14 K sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre; ihtilafın özü cezai nitelikte ise, yargı yeri belirleme yetkisi Yargıtayın ilgili ceza dairesine ait olduğundan, dosyanın ilgili ceza dairesi olan Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine 06/10/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:43:19.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim