Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/671, k:2016/3642Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/671
Karar No:2016/3642
K. Tarihi:19.10.2016

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret.
HÜKÜM : ... hakkında;
...'e yönelik eylemi nedeniyle, TCK.nun 81/1, 35/2, 29, 62/1, CMUK.nun 326/4. maddeleri uyarınca 3 sene 9 ay hapis cezası.
... hakkında;
...'e yönelik hakaret suçundan; TCK.nun 129/3, CMK.nun 223/4-c maddeleri uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Temyiz dilekçeleri içeriklerine göre ... müdafiinin hükümleri sanık sıfatıyla, ... müdafiinin ise katılan-sanık sıfatıyla temyiz ettiği anlaşılmakla;
1-) Sanık ... hakkında mağdur ...'ya yönelik karşılıklı hakaret suçundan verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararı temyizde hukuki yararı bulunmadığından, sanık ... müdafiinin gerekçeye yönelik olmayan temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
2-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'nın mağdur ...'e yönelik öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık ...'in mağdur ...'ya yönelik hakaretinin karşılıklı olması nedeniyle TCK.nun 129/3 ve CMK.nun 223/4-c maddeleri gereğince sanık ... hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin eksik incelemeye yönelen, katılan sanık ... müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
Sanık ...'nın mağdur ...'e yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan verilen mahkumiyet hükmünde; Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında, mahkemenin sanık ... hakkında bu maddeyle yaptığı uygulamanın kanuna aykırı olduğu anlaşılmakta ise de; Bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün, Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hüküm ile sanık ...'in mağdur ...'ya yönelik karşılıklı hakaret suçundan verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 19/10/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.


Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:18.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim