Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/623, k:2016/1056Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/623
Karar No:2016/1056
K. Tarihi:7.3.2016

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla yaralama, tehdit, hakaret
HÜKÜM : Katılanlar ... ve ...'a yönelik hakaret suçundan beraat,
Katılan ... 'a yönelik tehdit suçundan beraat,
Katılan ...'a yönelik eylemleri nedeniyle, TCK.nun 82/1-d, 35/2, 29/1, 62/1 maddeleri uyarınca 11 yıl 3 ay hapis cezası,
Katılan ...'a yönelik eylemi nedeniyle, TCK.nun 81/1, 35/2, 29/1, 62/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası,
Katılan ...'a yönelik eylemi nedeniyle, TCK.nun 86/2-3-a-e, 21/2, 62/1 maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası,
TCK.nun 106/2-a, 43/1-2, 29/1, 62/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 11 ay 4 gün hapis cezası

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'in mağdurlar ... ve...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur ...'u olası kasıtla yaralama, mağdurlar ...,... ve...'ı silahla tehdit suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrik ile cezayı azaltıcı takdiri indirim nedeni takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık ...'in mağdurlar ... ve ...'a hakaret ve mağdur ...'ı tehdit suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede olmadığı kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre kurulan hükümlerde düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin suç vasfına, haksız tahrikin derecesine, katılan ... ve İsmahan vekillerinin sübuta, haksız tahrik ve lehe hükümlerin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014 /140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında bu madde ile yapılan uygulamalar kanuna aykırı ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK'un 322. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak hüküm fıkralarında TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3 maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmesine karar verilmesi suretiyle DÜZELTİLEN, sanık ...'in mağdurlar ... ve...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur ...'u olası kasıtla yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile mağdurlar ... ve ...'a hakaret ve mağdur ...'ı tehdit suçlarından kurulan beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
2-)Sanık ...'in mağdurlar ..., ... ve...'ı silahla tehdit suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden yapılan incelemede ise;
a-) Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre sanığın mağdurlar ...,... ve...'a yönelik olarak değişik zamanlarda tahrik altında silahla tehditte bulunduğu kabul edilmesine rağmen zincirleme suç hükümleri nedeniyle TCK'nun 106/2-a, 43/2, 29, 62 53. maddeleri uyarınca hüküm kurulması gerekirken, gerekçeyle uygulama arasında da çelişki oluşturacak biçimde cezanın hem TCK'nun 43/2 hem de anılan maddenin birinci fıkrası ile artırıma tabi tutularak sanık hakkında fazla ceza tayini
b-) Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ile katılan ... ve... vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına BOZULMASINA, hükmolunan ceza miktarı, tutuklulukta geçen süreler nazara alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, 07/03/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.


Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:28.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim