Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/620, k:2016/930Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/620
Karar No:2016/930
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, hakaret.
HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 35/2, 62/1-son, 53/1. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası,
Tehdit suçundan beraat,
Hakaret suçundan açılan kamu davasının TCK.nun 73/4 ve CMK.nun 223/8. maddeleri uyarınca düşürülmesine.


TÜRK MİLLETİ ADINA

1- Mağdur ...'ın 11.02.2014 tarihli celsede sanık ...'dan, mağdur ...'in de anılan celsede sanık ...'dan şikayetçi olmadığını belirtmeleri karşısında, davaya katılma ve birbirleri aleyhine verilen hükümleri temyize hak ve yetkilerinin bulunmadığı anlaşılmakla, mağdur ... vekili ile mağdur ...'ın temyiz taleplerinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca ayrı ayrı REDDİNE karar verilmiştir.
2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'ın mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme sebebi dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin meşru savunmaya, suç vasfına, haksız tahrike ve ceza miktarına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin sanık hakkında bu madde ile yaptığı uygulamalar yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 02.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:29.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim