Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 5. ceza dairesi e:2016/619, k:2016/1718Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi


Esas No:2016/619
Karar No:2016/1718
K. Tarihi:16.2.2016

Hakaret ve tehdit suçlarından şüpheli Arsuz Kaymakamı ... hakkında yapılan soruşturma sırasında, soruşturmanın 4483 sayılı Kanunun 12 ve 5271 sayılı Kanunun 161/6. maddeleri gereğince Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiğinden bahisle evrakın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının 22/04/2015 tarihli ve 2015/5109 Soruşturma, 2015/274 sayılı yetkisizlik Kararını müteakip, isnad edilen suçun ağır cezalık suçlardan olmaması gerekçesiyle Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2015 tarihli ve 2015/6089 Soruşturma, 2015/533 sayılı yetkisizlik Kararı üzerine, yetki konusunun çözümü için dosyanın gönderildiği İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair 03/07/2015 tarihli ve 2015/590 Değişik İş sayılı Kararın;
Dosya kapsamına göre, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4483 sayılı Yasanın 2/2-3. fıkrası ve 5271 sayılı Yasanın 161/6-3. maddesi gereğince kaymakamların kişisel suçlarından soruşturma yapma görevinin mensup oldukları İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu gerekçesiyle Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair karar verilmiş ise de, somut olayda müştekinin şüpheli olan ... Kaymakamı tarafından hakaret ve tehdit edildiğine ilişkin müraacatı karşısında, şüpheliye atılı eylemin ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında kaldığı ve soruşturmanın genel hükümlere göre suçun işlendiği yer olan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerekeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 30/11/2015 gün ve 94660652-105-31-12644-2015-E.24840/78655 sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
5271 sayılı CMK'nın 161/6. madde gerekçesinde de vurgulandığı üzere vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılacağı, ancak soruşturma, kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın İl Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bizzat yapılacağı, kovuşturmanın da aynı yerdeki mahkemede yapılacağı, adı geçenlerin suçları ağır cezalık ve suç üstü olarak işlenmişse bu durumda kanunun genel hükümlerinin uygulanacağı,
olayda bu istisna hükmün uygulanmayacağı, ... Kaymakamlığının mensup olduğu il olan Hatay C.Başsavcılığının yetkili olduğu anlaşıldığından, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/07/2015 gün ve 2015/590 Değişik İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:30.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim