Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 3. ceza dairesi e:2016/587, k:2016/17872Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi


Esas No:2016/587
Karar No:2016/17872
K. Tarihi:20.10.2016

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
HÜKÜMLER : Beraat, ceza verilmesine yer olmadığına

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Şikayetçiler ... ve ...'ün kovuşturma aşamasında alınan 20/02/2014 tarihli beyanında, sanıktan şikayetçi olduklarını beyan ettikleri anlaşılmakla, şikayetçiler ... ve ...'ün 5271 sayılı CMK'nin 237. ve 260. maddeleri uyarınca, katılan olarak dava ve duruşmalara kabulüne karar verilmesine;
Katılanların sanık ... hakkındaki hükümler ile haklarında ceza verilen hükümleri de temyiz ettikleri, ancak sanık ... hakkında ve kendi haklarında kurulan hükümlerin açıklanmasının geri bırakıldığı ve itirazların ... Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenerek, 02/05/2014 gün ve 2014/784 Değişik iş sayılı kararla reddedildiği anlaşılarak, sanık ... hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
1) Sanıklar ... ve ...hakkında hakaret suçundan ceza verilmesi yer olmadığına karar verilmesi ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanıkların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun ONANMASINA,
2) Sanık ... hakkında, ... ve ...'e yönelik kasten yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine; Ancak;
Katılanların aşamalarda değişmeyen istikrarlı beyanları, beyanları doğrular nitelikteki yaralanmalarına ilişkin doktor raporları, ...'nın dosya

içerisindeki beyanı ve 20/12/2013 tarihli bilirkişi raporu ve olaya ilişkin dosyada yer alan fotoğraflar karşısında, sanık hakkında, katılanlara karşı eylemleri nedeniyle mahkumiyet hükmü kurulması yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılanların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 20/10/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:33.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim