Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/447, k:2016/1284Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/447
Karar No:2016/1284
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs ve bu suça yardım, tehdit, hakaret
HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında:
a-TCK'nun 81/1, 35/2, 29, 62 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası
b-TCK'nun 106/1, 43/1, 62 maddeleri uyarınca 6 ay 7 gün hapis cezası
c- 6136 sayılı Yasanın 13/1, 62, 52/2 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezası,
d- Mala zarar verme ve hakaret suçlarından açılan davaların TCK'nun 73/4-6 atfı ile CMK'nun 223/8 maddeleri uyarınca düşürülmesine
2- Sanık ... hakkında: TCK'nun 81/1, 35/2, 39/1, 29, 62 maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis cezası


1-) Sanığın, müdafiinin bir haftalık yasal süre içindeki temyizinden sonra 16.10.2014 günlü dilekçesiyle cezasının onaylanmasını isteyerek temyizden feragat ettiği, bilahare verdiği 22.10.2014 tarihli dilekçe ile hükmün temyizen incelenmesini istediği ancak feragattan feragat edilemeyeceğinden, müdafiinin temyiz isteminin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilerek temyiz incelemesi, sanık ... müdafii ile Cumhuriyet Savcısının temyiz istemi yönüyle yapılmıştır.
2-)Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'ın, mağdur ...'u kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'nın bu suça yardım etme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdir indirim sebebi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, Cumhuriyet Savcısının suçun tasarlanarak işlendiğine ilişen, sanık ... müdafiinin sübuta, vasfa, ceza miktarına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri dikkate alındığında, mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulamalar,
Yasaya aykırı ise de, CMUK'nun 322. maddesi gereğince bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasında yer alan; 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin ise “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN, mahkumiyet hükümlerinin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 16.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:49.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim