Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/347, k:2016/757Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/347
Karar No:2016/757
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Canavarca hisle öldürme, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal


TÜRK MİLLETİ ADINA


1- Sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan beraat hükmünde CMK.nun 223/2-c maddesi yerine 223/2-e maddesine yer verilmesi sonuca etkili görülmemiştir.
2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık .. maktul .. yönelik nitelikli tehdit ve nitelikli kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal etme suçunun unsurları
itibariyle oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin suç vasfına, haksız tahrikin ağır olduğuna, tehdit suçunun sübutuna, katılan Bakanlık vekilinin nitelikli hallerin gözetilmediğine, ceza miktarına katılanın eksik incelemeye ceza miktarına, yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
A) Sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan kurulan beraat hükmünün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
B) Sanık hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli tehdit suçlarından kurulan hükümlerin incelemesinde ise;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; sanık ile maktulün Denizli ilinde aynı işyerinde çalıştıkları sırada aralarında gönül ilişkisinin başladığı, evlenmek amacıyla eşlerinden ayrı ayrı boşandıkları, olaydan iki yıl kadar önce İzmir'de sanık tarafından tutulan evde birlikte yaşamaya başladıkları, ancak zamanla aralarında geçimsizlik çıktığı, sanığın maktulün başka erkeklerle ilişki yaşadığı kanaatine kapıldığı, öldürme fiilinden bir süre önce maktulle yaşadıkları eve geldiğinde bıçak göstermek suretiyle tehdit ettiği, son olarak olay günü Denizli'den kiraladığı araçla İzmir'e geldiği, konuşmak için maktulü davet ettiği, birlikte arabayla dolaştıkları, ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdikleri, daha sonra sanığın maktulden diğer erkeklerle olan ilişkisine son vermesini istediği, maktulün kabul etmemesi nedeniyle onu tokatladığı, bıçakla boğazını kestikten sonra, kafasını da feci biçimde ezdiği anlaşılan olayda;
ba) Nitelikli kasten öldürme suçunda, aralarında sadakat yükümlülüğünü gerektiren bir bağ bulunmayan maktuleyi tokatlaması üzerine maktulenin buna karşılık hakaret ettiği kabul edilse bile haksız tahrikte dengenin sanık lehine bozulmadığı, ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı gözetilmeden oluşa uygun olmayan gerekçelerle TCK.nun 29. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,
bb) Tehdit suçundan kurulan hükümde uygulama maddesinin hangi fıkrayı kapsadığı belirtilmeden sadece “TCK.nun 106/2 şeklinde gösterilmesi,
bc) Sanık hakkında TCK.nun 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin karar yerinde tartışılmaması,
bd) Suç aletinin müsadesine ilişkin hükümde yasal dayanak olan TCK.nun 54. maddesine yer verilmemesi,
be) 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ile katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, kısmen re'sen de temyize tabi hükümlerin BaşkanEkleme Tarihi: 7.7.2018 22:50:04.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim