Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 1. ceza dairesi e:2016/272, k:2016/443Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
1. Ceza Dairesi


Esas No:2016/272
Karar No:2016/443
K. Tarihi:9.2.2016

MAHKEMESİ : 2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 11/12/2013, 2013/154 (E) ve 2013/293 (K)
SUÇ : İştirak halinde kasten öldürme, silahla tehdit, hakaret, 6136 sayılı Yasaya aykırılık


TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık .. hakkında kasten öldürme suçundan yapılan yargılama sonunda; mahkumiyetine dair 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 11.12.2013 gün ve 154/293 sayılı hükmün sanık müdafii, katılanlar vekili ve Cumhuriyet Savcısının temyizi üzerine, Dairemizin 01.12.2015 gün ve 2015/1552
esas, 2015/5938 karar sayılı ilamı ile eylemin TCK'nun 37/1, 81. maddelerinin kapsamında kaldığı yönündeki mahkeme kararında isabetsizlik olmadığı, ancak olayda haksız tahrik bulunmaması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verildiği, Dairemizin bu kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca eylemin TCK'nun 39/2, 81. maddeleri kapsamında kaldığı gerekçesiyle itirazda bulunulduğu; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.07.2012 gün, 2012/280, 2012/928 sayılı karar ile 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Yasanın 99. maddesiyle, 5271 sayılı Yasanın 308. maddesinde yapılan değişiklik ve 101. maddesiyle, 5320 sayılı Yasaya eklenen Geçici 5. madde uyarınca itiraz hakkında karar verilmek üzere dosya Dairemize gönderilmekle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 308. maddesinin, 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile eklenen 3. fıkrası uyarınca yapılan incelemede;
Dairemizce verilen karar usul ve yasaya uygun olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçeleri yerinde görülmediğinden İTİRAZIN REDDİNE, dosyanın itiraz konusunda karar verilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:50:17.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim