BANDROLSÜZ MÜZİK CD SATMAK- İŞYERİNDEKİ BİLGİSAYARDA BULUNAN MÜZİK ESERLERİ


Esas No:2013/2444
Karar No:2014/22182
K. Tarihi:


Özet:

Müşteki vekilinin şikayeti üzerine sanığın işlettiği .. Elektronik isimli işyerinde mahkemeden alınan arama kararına binaen yapılan arama da, bilgisiyar hard diskinde müzik eserleri ele geçmesi, sanığın savunmasına dinlemek için bulundurduğunu beyan etmesi ile müşteki vekilinin sanığın işyerinden 12.03.2009 tarihinde İl Denetim Komisyonu yetkilisi İ.. Y..'in bandrolsüz müzik CD aldığını iddia etmesi ve bu alışverişe ilişkin fişin adli emanette kayıtlı olması karşısında, bandrolsüz müzik CD aldığı iddia edilen İ.. Y..'in tanık sıfatıyla dinlenmesi ile denetime olanak verecek şekilde fişin onaylı surete dosya içine alınması emanette bulunan CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak 5846 sayılı Kanun kapsamında "eser" olup olmadığının belirlenmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi gerekir

7. Ceza Dairesi         2013/2444 E.  ,  2014/22182 K."İçtihat Metni"Tebliğname No : 7 - 2011/118976
MAHKEMESİ : Bakırköy 2. Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 22/03/2010
NUMARASI : 2009/249 (E) ve 2010/271 (K)
SUÇ : 5846 sayılı Yasa'ya aykırılık

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Müşteki vekilinin şikayeti üzerine sanığın işlettiği .. Elektronik isimli işyerinde mahkemeden alınan arama kararına binaen yapılan arama da, bilgisiyar hard diskinde müzik eserleri ele geçmesi, sanığın savunmasına dinlemek için bulundurduğunu beyan etmesi ile müşteki vekilinin sanığın işyerinden 12.03.2009 tarihinde İl Denetim Komisyonu yetkilisi İ.. Y..'in bandrolsüz müzik CD aldığını iddia etmesi ve bu alışverişe ilişkin fişin adli emanette kayıtlı olması karşısında, bandrolsüz müzik CD aldığı iddia edilen İ.. Y..'in tanık sıfatıyla dinlenmesi ile denetime olanak verecek şekilde fişin onaylı surete dosya içine alınması emanette bulunan CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak 5846 sayılı Kanun kapsamında "eser" olup olmadığının belirlenmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.12.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.