1. Anasayfa
  2. Kararlar

Kararlar

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

Limited şirket hissesinin haczi - 6102 sayılı TTK.nun 133/2.maddesi

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 15. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 02/10/2012NUMARASI : 2012/1223-2012/1124Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,

Vakıf ve dermeklerin kurban bağışlarında sahtecilik yaptığı iddiası- davaya katılma hakkı-mahkumiyete yeterli delil-dinleme kayıtları

MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Rüşvet almak ve vermek, görevi kötüye kullanmak, suç işlemek için örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, örgüt adına suç işlemek, resmi belgede sahtecilik, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesa

Mirasın reddine - ihtiyati haciz - yaklaşık ispat

MAHKEMESİ : ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİTARİHİ : 06/02/2014NUMARASI : 2014/53-2014/53 D. İŞAntalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06/02/2014 tarih ve 2014/53-2014/53 D. İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde v

Kamulaştırma bedeli - Değer tespiti - peşin harç

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca,.... sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaHÜKÜM : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkûmiyetDÜŞÜNCE : Onamaİlk derece mahkemesince verilip kısme

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2012/28533 K:2013/4968

MAHKEMESİ : Adana 5. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 13/09/2012NUMARASI : 2012/458-2012/534Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için

Avukat olmayan kişi temsilci yetkisiyle dava açabilir mi?

Taraflar arasındaki "el atmanın önlenmesi ve yıkım" davasında yapılan yargılama sonunda, Batman 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.10.2010 gün ve E:531, K:667 sayılı kararın incelenmesi davacı asil tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 20.01.2011 gün v

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2013/19517 K:2014/73

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk MahkemesiDava dilekçesinde, bağımsız bölümde meydana gelen arızanın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y K A R A R ITemyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra

ESER SÖZLEŞMESİ - GÖTÜRÜ BEDEL- İşe ait bedelin arttırılması talebi

Mahalli mahkemece verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı Bakanlık vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 17.09.2003 tarihli 1 yıl

İlama dayalı ilamsız takip yapılabilir mi? 2017 tarihli içtihadı Birleştirme kararı

Yargıtay Başkanlığından:YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRMEHUKUK GENEL KURULU KARARIESAS NO : 2017/2KARAR NO : 2017/3ÖZET: İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı hususundadır.I. GİRİŞA. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULARAvukat Abdullah Duran ve Avukat Eda Tanrıverdi 08.1