kazai rüşt nedir?

15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması

kazai rüşt konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.