Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Yarsav Başkanının bireysel başvurusunun reddine ilişkin AYM kararı

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  BİRİNCİ BÖLÜM KARAR MURAT ARSLAN BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2018/15422) Karar Tarihi: 22/7/2020R.G. Tarih ve Sayı: 22/9/2020-31252 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan:Hasan Tahsin GÖKCANÜyeler:Serdar ÖZGÜLDÜR  Hicabi DUR …

YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

Almanya’da Hukuk Eğitimi Üzerine Gözlem ve İncelemelerim

Almanya’da Hukuk Eğitimi Üzerine Gözlem ve İncelemelerim05/04/2014 / BARBAROSEI. GİRİŞAlmanya çoğu bilim alanında dünyada sözü geçen, hatta lider konumunda bir ülkedir. Hukuk bilimi söz konusu olduğunda da diğer bilim alanlarındaki önderliğine sahiptir. Günümüzde, Latin Amerika’dan As

Tasarruf İptal davasının sonuçları İİK. 283 Talih Uyar

İptal davasının sonuçları İİK. mad. 283*’de düzenlenmiştir.İptâl davası sâbit olduğu (kazanıldığı) takdirde, davacı, dava konusumal üzerinde, sanki o mal hala borçlunun malvarlığında (mülkiyetinde) imişgibi, cebri icra yolu ile hakkını (alacağını) almak yetkisini elde eder. Davakonusu mal, «iptâl ka

Türk Medeni Kanununda geçit hakkı -TMK. 748

Tanım ve AçıklamaGeçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil edilir.Bu hak bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir. Şahıs gerçek veya tüzel kişi olabilir.Müşterek mülkiyette bir paydaşın tek başına bu

Hukuk Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi

Hukuk Devleti, Demokrasi ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvencelenmesi Adnan Küçük 1. Giriş İnsanlık tarihi boyunca insanların toplu olarak yaşadıkları hemen her dönemde, güçlü olan ile ondan korunmak isteyenler arasında çatışma hep ola gelmiştir. Devletin üstün gücünün sınırlandırılması, bire

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Karar ve ilam harcı
11 gün Önce soruldu
Tekerrür den ceza alır mı
1 ay Önce soruldu
İçtihat programı fiyatları
3 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
3 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
3 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
3 ay Önce soruldu