5607 SAYILI YASA KAPSAMINDA KİŞİSEL KULLANIM KAPSAMINDA KALAN KAÇAK EŞYA MİKTARI koleksiyonu


12 litre kaçak mazot kişisel kullanım kapsamındadır.

Özet:

Sanığın işyerinde yapılan aramada dava konusu 12 litre kaçak mazotun ele geçmesi, sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarında, mazotu kendi aracında kullanmak için satın aldığını beyan etmesi ile mazot miktarının kişisel kullanım miktarında kalması karşısında, tüm dosya kapsamına göre sanığın kaçak mazotu ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil olmadığı gözetilerek beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.


T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi

Esas No:2014/13305
Karar No:2015/9579

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın işyerinde yapılan aramada dava konusu 12 litre kaçak mazotun ele geçmesi, sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarında, mazotu kendi aracında kullanmak için satın aldığını beyan etmesi ile mazot miktarının kişisel kullanım miktarında kalması karşısında, tüm dosya kapsamına göre sanığın kaçak mazotu ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil olmadığı gözetilerek beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12/02/2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.