Makaleler

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Hgb zaman asımı
6 gün önce soruldu
İmza ihlali
7 gün önce soruldu
İzinsiz baca yıkılması
12 gün önce soruldu
Itiraz
27 gün önce soruldu
Bu davada suçluya ne oldu
1 ay önce soruldu

Diğer Haberler Tümünü Göster

25 Baro'dan ortak açıklama : Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır

İzmir'de yapılan Ege, Akdeniz, Marmara Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı'nın ardından 7 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. 25 baronun imzasını taşıyan bildirgede, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır" denildi.25 baronun katılımıyla yapılan Ege, Akdeniz, Marmara

Maddi hatalı onama/bozma kararı ile usuli kazanılmış hak oluşmayacağı

9. Hukuk Dairesi         2018/9306 E.  ,  2019/9539 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava do

Ayıplı mal-Seçimlik hak -Bozmaya uyulması ile artık bedelin tahsiline karar verilemeyeceği

Hukuk Genel Kurulu         2019/114 E.  ,  2019/632 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 4. Tüketici Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.11.2013 tarihli, 2

Güvenlik görevlisi-Feshin son çare olması-İşletmesel karar

22. Hukuk Dairesi         2019/8929 E.  ,  2019/23853 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İş MahkemesiDAVA TÜRÜ : İŞE İADETaraflar aralarındaki dava hakkında ... 12. İŞ MAHKEMESİ tarafından verilen 27/09/2016 tarihli ve 2016/447 esas 2016/353 karar sayılı kararı üzerine da

Ziynet alacağı-Yemin-Usuli kazanılmış hak

3. Hukuk Dairesi         2019/2878 E.  ,  2019/10463 K."İçtihat Metni"Davacı ... ile davalı ... arasındaki kişisel eşyanın iadesi davasına dair Ereğli (Konya) Aile Mahkemesinden verilen 14/09/2017 tarihli ve 2017/133 Esas 2017/449 Karar sayılı hükmün onanması hakkı

Kesin karara karşı kötüniyetle yapılan temyizde disiplin para cezası

12. Hukuk Dairesi         2019/13465 E.  ,  2020/444 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafında

İhalenin feshi-Zarar şartı-Satış bedelinin muhammen bedel kadar olması

12. Hukuk Dairesi         2019/12882 E.  ,  2019/18380 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye

Tebligatın doğrudan birlikte çalışana yapılması-Muhatabın bulunmama nedeninin araştırılması gereği

12. Hukuk Dairesi         2019/13829 E.  ,  2020/182 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgil

İhalenin feshi-Kıymet takdiri raporunun yapıldığı tarih- İki yıllık süre

12. Hukuk Dairesi         2019/14249 E.  ,  2020/536 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi borçlu tarafından istenmesi üzerine bu

Ali Tezel, İstanbul Barosu’nun kendisine karşı açtığı davaya kaybetti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Barosu’nun kendisine karşı açtığı davaya kaybetti. 4 yıl süren yargılama sonrası, mahkemenin kararını Yargıtay da onadı. Karara göre, Tezel, sitesinde yer alan iş hukuku ile ilgili linkleri kaldıracak; bu alanda faaliyet yürütemeyecek. Gelen son dakika habe