Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

BOZMA SİRAYETİ Koleksiyonu


HÜKMÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞIN BOZMADAN YARARLANMA HAKKI OLDUĞU ANCAK LEHE BOZMADAN YARARLANAN SANIĞIN, BOZMADAN SONRA YENİDEN KURULAN HÜKMÜ TEMYİZE YETKİSİ BULUNMADIĞI HAKKINDA.


MEHMET BİLGİÇ
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
30.5.2018 / 261


Bozma sirayeti

Özet:

BOZMA SİRAYETİ, HÜKMÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞIN BOZMADAN YARARLANMA HAKKI OLDUĞU ANCAK LEHE BOZMADAN YARARLANAN SANIĞIN, BOZMADAN SONRA YENİDEN KURULAN HÜKMÜ TEMYİZE YETKİSİ BULUNMADIĞI.


Kanun No:5271   Madde No:306-325   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
10. Ceza Dairesi

Esas No:2017/1591
Karar No:2018/100

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/1591
KARAR NO: 2018/100
KARAR TARİHİ: 8.1.2018

KARAR 

1-) Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 31.10.2012 tarih, 2011/777 esas ve 2012/1819 karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere; bozmanın sirayetinin, hükmü temyiz etmeyenlerin veya temyiz istemi reddedilenlerin, temyiz edenlerden daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaları adaletsizliğini gidermek amacıyla 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'nın 325 ve 5271 Sayılı CMK'nın 306. maddelerinde düzenlendiği, bu suretle temyiz edenler lehine oluşacak durumdan temyiz etmeyenlerin de yararlandırıldığı, ancak bozmanın sirayetinde yerel mahkeme hükmünün, temyiz etmeyen sanık yönünden bozulmadığı, anılan maddeler uyarınca sanığın bozma kararının sonucundan yararlandırıldığı ve lehe bozmadan yararlanan sanığın, bozmadan sonra yeniden kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gözetilerek; Dairemizin 13.03.2013 tarih, 2011/12898 esas ve 2013/2365 karar sayılı ilamı ile hakkındaki 13.01.2013 tarihli mahkûmiyet hükmünün, temyiz isteğinden vazgeçmesi sebebiyle CMK'nın 266. maddesi gereğince incelenmesine yer olmadığına karar verilen, ancak diğer sanık ... hakkındaki bozmadan CMUK'nın 325. maddesi uyarınca yararlandırılan sanık hakkında Mahkemenin Dairemizin bozma kararına uyarak verdiği 04.03.2014 tarihli hükmü sanığın temyiz yetkisi bulunmadığından, CMUK'nın 317. maddesi gereğince temyiz isteğinin REDDİNE,

2-) Sanık ... hakkında kullanmak için uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükmün incelenmesi:


SONUÇ : Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,08.01.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Bozma sirayeti
5.6.2018
2 - Bozma sirayeti
5.6.2018
Koleksiyona Katkılar
BOZMA SİRAYETİ  Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim