Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

KAMU KURUMU HACİZ 89/1 İSKİ-HATSU Koleksiyonu
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
4.3.2019 / 290


Yargıtay 12.hukuk dairesi e:2008/3726 k:2008/6421

Özet:
13.11.2007 haciz tarihi (89/1 tebliğ tarihi) esas alınıp olaya uygulanması gereken 5393 sayılı yasanın 15/son maddesi aynen "belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri; şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim,harç gelirleri haczedilemez." hükmünü içerir. İSKİ, 2560 sayılı kanun gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesinin idari yapılandırmasında yer aldığından hakkında 5393 sayılı Yasanın uygulanması zorunludur. Bu itibarla hacze konu hesapların 5393 sayılı kanunun 15/son maddesinde belirtilen nitelikte olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir....
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2008/3726
Karar No:2008/6421

MAHKEMESİ : Bakırköy 1. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 16/11/2007
NUMARASI : 2007/1781-2007/1307


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
13.11.2007 haciz tarihi (89/1 tebliğ tarihi) esas alınıp olaya uygulanması gereken 5393 sayılı yasanın 15/son maddesi aynen "belediyelerin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri; şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim,harç gelirleri haczedilemez." hükmünü içerir. İSKİ, 2560 sayılı kanun gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesinin idari yapılandırmasında yer aldığından hakkında 5393 sayılı Yasanın uygulanması zorunludur. Bu itibarla hacze konu hesapların 5393 sayılı kanunun 15/son maddesinde belirtilen nitelikte olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
KAMU KURUMU HACİZ 89/1 İSKİ-HATSU Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim