Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

CEZA-GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA Koleksiyonu
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
5.3.2019 / 293


Tescil - ağır ceza mahkemesi - sürücü belgesi - kamu kurumu - dolandırıcılık suçu - görevsizlik kararı - trafik

Özet:

Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi

Esas No:2013/17091
Karar No:2014/15644


Tebliğname No : 11 - 2012/83130
MAHKEMESİ : Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/12/2011
NUMARASI : 2010/32 (E) ve 2011/642 (K)
Suç : Resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı,veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi,değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Sanığın, oto kiralama işiyle uğraşan müştekinin yanına giderek kendisini H.. K.. ismiyle tanıtıp bu kişiye ait olan ve sahte olarak düzenlenen sürücü belgesinin fotokopisini ibraz etmek suretiyle 16 Z... plaka sayılı aracı kiraladıktan sonra geri getirmediği, daha sonra da, ruhsat sahibi adına çıkartılan sahte nüfus cüzdanı sayesinde, aracı başkasına sattığı, böylece güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda,
Suç işlenirken, Trafik Tescil Müdürlüğü'nün maddi varlığı olan sürücü belgesinin sahte olarak kullanılmış olması karşısında, bu eylemin 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde sanığın mahkûmiyetlerine hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanun'un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 29/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
CEZA-GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim