Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

HAKARETTE ALENİ YER SAYILAN YERLER (TCK 125/4 KAPSAMINDAKİ YERLER) -1- Koleksiyonu
Faruk Özalp
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
29.1.2016 / 46


Suçun caddede işlenmesi aleniyet kapsamına girer.

Özet:

Sanığın, hakaret suçunu aleni yer olan caddede işlemesi nedeniyle TCK'nın 125/4. maddesiyle cezasından artırım yapılması gerekir.


Kanun No:5237   Madde No:125   Fıkra:4
Kavram: Hakaret, Suçun Alenen İşlenmesi


T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi

Esas No:2014/30004
Karar No:2015/15

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığa yükletilen yaralama ve hakaret eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Sanığın, hakaret suçunu aleni yer olan caddede işlemesi nedeniyle TCK'nın 125/4. maddesiyle cezasından artırım yapılması gerektiği gözetilmemiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,

Eleştiri dışında cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

        Anlaşıldığından sanık E ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 05/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar  verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
HAKARETTE ALENİ YER SAYILAN YERLER (TCK 125/4 KAPSAMINDAKİ YERLER) -1-	 Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim